fbpx Opptaksprøve 2010 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Opptaksprøve 2010

Opptaksprøve 2010

DAG 1

Dagens oppgaver er organisert på følgende måte:
Oppgave 1 er en hurtigoppgave der du kan velge å besvare enten oppgave I eller oppgave II. Oppgavetekstene er lagt ut på arbeidsplassen og skal besvares i løpet av en time. Når du er ferdig med oppgaven skal du legge den til side, tydelig merket med søkernummer og oppgavenummer, slik at den kan samles inn.
Oppgave 2 og 3 blir delt ut kl. 10.00. Du skal velge hvilken av de to oppgavene du skal besvare. Besvarelsen skal legges igjen på arbeidsplassen når du forlater salen i dag.
Materialene som ligger på arbeidsplassen skal benyttes i oppgave 2 eller 3 og i morgendagens oppgave 5, det er derfor viktig at du ikke benytter alle materialene i dag, men planlegger bruken slik at du har noe å jobbe med også i morgen.
Les alle oppgavene nøye. Vi anbefaler at du tar deg god tid, forsøker deg frem med ulike løsninger på hver av oppgavene og arbeider med besvarelsen slik at ideene kommuniserer godt. Oppgavene har ingen spesiell løsning, de er utformet med henblikk på å synliggjøre kreativitet og arbeidsglede. Du skal kun bruke utlevert ark til besvarelse. Kladd skal kastes.
Oppgavene skal kun merkes med oppgavenummer og søkernummeret du har mottatt fra Samordna Opptak som ID. Identifiserbart materiale vil ikke bli vurdert.

 

OPPGAVE 1: HURTIG ASSOSIASJONSOPPGAVE
Du skal velge en av disse oppgavene.  Besvarelsen skal leveres på 1 stk A4 ark, en side.

Del I
Hvordan vil du med ord beskrive begrepet TID?  Skriv ned de måtene du kan komme på.

Del II   
Tegn og beskriv hva du kan lage med disse tre elementene:
Hyssing
Klesklyper
Strikk
Husk å merke besvarelsen din med søkernummer og oppgavenummer øverst i høyre hjørne av arket.
Kl. 10 blir det levert ut ny oppgave og oppgave 1 blir samlet inn.
Du skal velge om du vil besvare oppgave 2 eller 3. For begge oppgavene gjelder at du skal besvare alle deloppgaver. Oppgaven vil forbli på arbeidsplassen din til hele opptaksprøven er over. Når det gjelder oppgavene som skal besvares med tredimensjonale løsninger ber vi deg tenke på at besvarelsene må tåle en mulig flytting i forbindelse med juryeringen.
 

OPPGAVE 2: FORTOLKNINGSOPPGAVE: PANDORAS ESKE
I den greske gudelæren fortelles det om Pandora, den første kvinnen:“For at straffe menneskene (dvs. mændene), der hidtil havde levet uden sorger og bekymringer, lod Zeus guderne skabe den første kvinde, et dårende dejligt væsen, som Hermes "indgød løgne, forførende ord og tyvagtige vaner". Hun fik navnet Pandora og med sig fik hun en krukke, ofte kaldet Pandoras æske, som under ingen omstændigheder måtte åbnes. Hun blev gift med den godtroende Epimetheus. Da hun trodsede forbudet og åbnede krukken, fløj alverdens ulykker ud i verden, og kun håbet blev tilbage i krukken.” (Fra Gyldendals åbne encyklopedi)

Del I
Ved hjelp av valgfrie teknikker og de materialene du har fått utdelt skal du lage din tredimensjonale versjon av Pandoras eske. Det eneste kravet til oppgaven er at den holdes innenfor 30 x 30 x 30 cm.

Del II 
Ved hjelp av tegning og to setninger skal du formidle hvordan du har  fortolket begrepene ULYKKER og HÅP. Oppgaven skal løses på 1 stk. A4 ark, en side.
 

OPPGAVE 3: FORTOLKNINGSOPPGAVE: ISCENESETTELSE

Del I
Lag et sidestilt tredelt bilde (en triptyk) med følgende begreper som tema: HØST / FLYTENDE / BESØKER  Oppgaven skal besvares på 1 stk. A3 ark.

Del II 
Ved hjelp av valgfrie teknikker og de materialene du har fått utdelt skal du lage en uro (mobile) som nytolker eller abstraherer scenariet fra Del I. Uroen skal ikke overskride 30 x 30 x 30cm

Del III 
Forfatt (i tekst og tegninger) en biografi over en som kan ta uroen fra Del II i bruk. Oppgaven skal besvares på 1 stk. A4 ark, en side.

Kl. 16 SLUTT
Husk å merke oppgavene dine tydlig med søkernummer og oppgavenummer. Oppgaven skal stå på bordet når du går. Ikke lov å fotografere.
 

DAG 2

Dagens oppgaver er organisert på følgende måte:
Oppgave 4 ligger på arbeidsplassen din. Oppgaven inneholder flere spørsmål. Du skal velge å løse to av dem. Det er ikke tillatt med hjelpemidler, så som kalkulator, formelhefte etc. 
Du kan kun ta pause i følge med vakt frem til kl. 11.
Kl. 11 vil du måtte forlate salen og oppgaven vil bli samlet inn i forbindelse med at neste oppgave blir fordelt.
Kl. 11 til 11.30 PAUSE.
Kl. 11.30 skal alle inn igjen
Du skal velge om du vil besvare oppgave 5 eller 6.
Les alle oppgavene nøye. Vi anbefaler at du tar deg god tid, forsøker deg frem med ulike løsninger på hver av oppgavene og arbeider med besvarelsen slik at ideene kommuniserer godt. Med unntak av oppgave 4 har ikke oppgavene noen spesiell løsning, de er utformet med henblikk på å synliggjøre kreativitet og arbeidsglede.
Bruk utlevert ark til besvarelse. Kladd kastes.
Oppgavene skal kun merkes med oppgavenummer og søkernummeret du har mottatt fra Samordna Opptak som ID. Identifiserbart materiale vil ikke bli vurdert
Kl. 16 SLUTT
Du kan fotografere egen oppgave om du ønsker det etter kl. 16.

 

OPPGAVE 4: LOGIKK
Kl. 9-11. Ingen pause uten følge av vakt.
Velg to av oppgavene og besvar dem på ett stk. A4 ark pr. oppgave. Alle oppgavene kan løses på mer enn en måte. Hvis du ikke husker eller kan nødvendige formler kan oppgavene løses på andre måter. Det gir like høy score som å huske en formel.
Husk å merk besvarelsene med søkernummer og oppgavenummer øverst i høyre hjørnet av arket.

Del I 
En stålkule har en radius på 10 millimeter. Kula veier 32 gram. Vi ønsker å lage en stålkule med radius 30 millimeter, hvor mye vil en slik kule veie?

Del II 
En grunnmur skal fylles med betong, se figuren under (viser ytre og indre forskaling, målene er for den ytre forskalingen), muren skal være 50cm tykk, høyden på forskalingen er 1,5m. Hvor mange liter betong må det bestilles?

Del III 
Veivesenet vurderer å lage nye kjegler, i forskjellige størrelser. Den vanlige kjeglen i dag er 80 cm høy og en diameter på grunnflaten på 40 cm, tykkelsen på plasten er 5 millimeter. En vurderer å lage en ny kjegle som er 40 cm høy og hvor diameteren på grunnflaten er 20 cm, tykkelsen på plasten er fortsatt 5 millimeter. Hvor mange små kjegler (40 cm høy) kan vi lage av den plasten som går med til en stor kjegle (80 cm høy)?
NB! På de kjeglene som brukes i dag er det også med en plate i bunn, den regner vi ikke med! Kjeglene ser ut som figuren under.

Du kan velge om du vil besvare oppgave 5 eller 6. For begge oppgavene gjelder at du skal besvare alle deloppgaver. Når det gjelder oppgaven som skal besvares med tredimensjonale løsninger ber vi deg tenke på at besvarelsene må tåle en mulig flytting i forbindelse med juryeringen.
 

OPPGAVE 5: UTTRYKK
Du kan nå ta pause når du vil. 

Del I 
Ved hjelp av de materialene du har fått utdelt skal du lage et tredimensjonalt objekt som uttrykker tre kvaliteter. Objektet skal ikke overskride 40 x 40 x 40cm

Del II 
Ved hjelp av valgfrie todimensjonale teknikker skal du beskrive objektet fra Del I og framheve de kvalitetene du har valgt å fokusere på. Oppgaven skal besvares på 1 stk. A3 ark.
 

OPPGAVE 6: BESKRIVELSE AV EN IDÉ
Begge deloppgavene skal besvares med valgfrie visuelle teknikker. Oppgaven skal være todimensjonal.

Del I 
Tenk ut en dør som kan brukes både av verdens høyeste og verdens laveste person. Uten å benytte tekst skal du lage en bruksanvisning som beskriver   hvordan døren skal brukes. Oppgaven skal besvares på 1 stk. A3 ark.

Del II
Det du har beskrevet i Del I er ikke lenger en dør. Visualiser et nytt konsept for gjenstanden. Oppgaven skal besvares på 1 stk. A3 ark.