Språk

Opptaksprøve 2011

Opptaksprøve 2011

Dag 1

Oppgave 1 er en hurtigoppgave (kl. 09.00-10.00). Oppgavetekstene er lagt ut på arbeidsplassen og skal besvares i løpet av en time. Arbeidet blir samlet inn i forbindelse med at neste oppgave deles ut.
Oppgave 2 blir delt ut kl. 10.00, og skal leveres kl 16.00. Du skal velge hvilken av de to oppgavene du skal besvare. Besvarelsen skal legges igjen på arbeidsplassen når du forlater salen i dag. Materialene som ligger på arbeidsplassen skal benyttes til dagens oppgave. Alt materiale utenom frukten skal brukes etter kl. 10.

 

Oppgave 1: Frukt (09.00 - 10.00)
Ved hjelp av tegningen skal du analysere den fremlagte frukten på en grundig måte.
Bruk tegneutstyr og ett stk. A3 ark, en side av arket. Oppgaven skal besvares i svart/ hvitt.
Ved hjelp av tegning og så få ord som mulig skal du redegjøre kort for hvordan frukten kan stimulere alle sansene våre. Bruk et stk A3 ark, en side av arket. Oppgaven skal besvares i farger.

Oppgave 2. (10.00-16.00)
Velg oppgave 2A eller 2B.

Oppgave 2A. Filter/ romlig maske

Del I
Lag en maske du kan ha foran hele eller deler av ansiktet. Masken kan tenkes som en innretning som lager et rom foran ansiktet ditt, eller et filter mellom deg og verden utenfor.
Masken har en innside og en utside som står i et forhold til det utenfor. Du skal bearbeide både inn- og utsiden, bestemme om de skal være like eller ulike eller om masken har noen funksjon utover det som allerede er beskrevet. Oppgaven skal besvares med utdelte materialer.

Del II
Illustrer hvordan en situasjon der du har på deg maske oppfattes av deg og av den/de som opplever masken utenfra. Oppgaven skal besvares på 3 stk. A3 ark. En side av hvert ark benyttes.
 

Oppgave 2B: Skala

Del I
Innbill deg at du er 5 cm stor og går rundt på pulten. Lag noe på kanten av pulten som du kan være inni og som beskytter deg, men samtidig lar deg oppleve utsikten fra kanten. Oppgaven skal besvares med utdelte materialer. Objektet skal være minimum 15x15x15 cm.

Del II
Du er nå 50 cm, pulten har blitt til et oppholdsrom og det du lagde i Del 1 har blitt til et objekt du har i stua di. Tenk på, og beskriv hvordan du må forandre innretningen fra Del 1 for at den kan bli til en del av stua. Oppgaven skal besvares ved hjelp av tegning på 1 stk. A3 ark, en side benyttes.

Del III
Du er (heldigvis) tilbake til din opprinnelige størrelse. Objektet er blitt noe du har i hånda eller i forlengelse av kroppen din. Beskriv hva objektet kan bli til i en slik størrelse. Oppgaven skal besvares ved hjelp av tegning på 1 stk. A3 ark, en side benyttes.

kl 16.00: SLUTT
Begge oppgavene skal bli liggende på arbeidsbordet når du forlater lokalet.
Har du materiale til overs kan dette brukes i morgen, men du vil får utlevert materiale til morgendagens oppgave
Alle oppgaver skal merkes med oppgavenummer og søkernummeret du har mottatt fra Samordna opptak.

 

Dag 2

Oppgave 3 ligger på arbeidsplassen din. Oppgaven inneholder flere spørsmål. Du skal besvare to av dem. Kl. 11 vil du måtte forlate salen og oppgaven vil bli samlet inn i forbindelse med at oppgave 4 legges fram på arbeidsplassen din.
Les alle oppgavene nøye. Vi anbefaler at du tar deg god tid, forsøker deg frem med ulike løsninger på hver av oppgavene og arbeider med besvarelsen slik at ideene kommuniserer godt. Med unntak av oppgave 3 har ikke oppgavene noen spesiell løsning, de er utformet med henblikk på å synliggjøre kreativitet og arbeidsglede.

 

Oppgave 3: Logisk oppgave (Kl. 9.00-11.00)
Løs to av oppgavene. Du kan komme frem til svarene på forskjellige måter.
Alle oppgavene kan enten løses ved hjelp av formler eller ved å benytte andre metoder. Alle metoder gir samme poeng!
I denne oppgaven skal du vurdere volumene til to former. Vannet koker raskere i en kjele hvor veggene skråner innover (som en kjegle). En av de mer kjente produktene som har benyttet dette i sin design er Alessi, se bildet under. Gitt en kjele som Alessi og en vanlig sylindrisk kjele, se bildet ved siden av Alessi , skal du svare på følgende spørsmål:

Oppgave 3A:
De to kjelene har samme diameter i bunnen og er like høye. Veggene er like tykke og vi antar at de kan fylles til samme høyde (høyden av kjelene). Hvor mange ganger må vi koke opp vannet i den kjegleformede kjelen for å få det samme volumet som den sylindriske kjelen koker 1 gang? Se også hjelpetegningene av sylindrisk og kjegle form under. Du skal ikke regne ut volumene av de to kjelene (ingen mål er gitt), men finne forholdet mellom de to volumene!
h og r er de samme for begge kjelene.

Oppgave 3B:
En sylindrisk kjele tilsvarende den over skal fylles med erter. Dette gjøres på følende måte: kl 1200 legges 1 ert oppi, kl 1201 legges 2 erter oppi, kl 1202 legges 4 erter oppi, kl 1203 legges 8 erter oppi, osv, dette fortsetter frem til kl 1400 hvor de siste ertene legges oppi og kjelen er akkurat full. På hvilket tidspunkt er kjelen halvfull?
 

Oppgave 3C:
Den kjegleformede kjelen er laget av rustfritt stål og veier 500g. Til en salgs/markedsførings utstilling ble det laget en større modell, både radius og høyden var 4 ganger så stor. Modellen ble også laget i rustfritt stål med samme platetykkelse. Hvor mye veide modellen? Vi ser bort ifra hanken, helletuten og den lille kula på toppen.
 
Husk å merke oppgaven tydelig med oppgavenummer og søkernummer fra Samordna opptak. Oppgaven blir samlet inn kl. 11. 
 
Lunch fra 11.00 – 11.30
 

Oppgave 4 (kl. 11.30-16.00)
Velg en av de tre oppgavene.

Oppgave 4A: Struktur og orden

Del I
Ved hjelp av de materialene du har fått utdelt skal du lage et tredimensjonalt objekt med tydelig struktur og orden. Objektet skal være minimum 15x15x15 cm.

Del II
Ved hjelp av valgfrie todimensjonale teknikker skal du beskrive objektet og hvordan du har arbeidet med orden Oppgaven skal besvares på 1 stk A3 ark, en siden av arket benyttes.
 

Oppgave 4B: Fortolkning

     I ET LUKKET LANDSKAP (Stein-Roger Olsen)
     Jeg er
     et ansikt
     i et bleknet
     fotografi
     skadet av vann
     og lys
     ukysset
     av levende

Del I
Ved hjelp av valgfrie todimensjonale teknikker skal du lage et bilde med utgangspunktet i diktet. Oppgaven skal besvares på 1 stk. A3 ark, kun en side benyttes.

Del II
Ved hjelp av valgfrie teknikker og de materialene du har fått utdelt skal du med utgangspunktet i tegningen fra Del 1 lage en tredimensjonal versjon av din fortolkning. (Du kan ta utgangspunktet i ett eller flere elementer fra Del 1) Objektet skal være minimum 15x15x15 cm.
 

Oppgave 4C: Papirkonstruksjon

Del I
Hvordan kan du brette, folde og/eller sammenføye vanlig papir slik at det blir til en stiv bro som spenner minst 45 cm. Du kan ikke benytte lim, tape eller forbindelsesmidler. Eksperimentér og lag flere utkast. Konseptet du velger skal vises i tre varianter der hvert utkast er en utvikling/forbedring av utgangspunktet. Oppgaven skal besvares med A3 ark etter behov.

Del II
Ved hjelp av valgfrie todimensjonale teknikker skal du sortere utkastene dine etter det du synes er relevante kvalitetskriterier. Beskriv sorteringsprosessen og kriteriene. Oppgaven skal besvares på 1 stk. A4 ark, en side skal benyttes.
 
Husk å merke alle deler av oppgavene synlig med oppgavenummer og søkernummeret du har mottatt fra Samordna opptak.
Sensorene sensurerer oppgavene slik de ligger på pulten – så forlat et ryddig og ordnet arbeidsbord.
Alt av kladdpapir kastes, overflødig materiale legges på henviste plasser.
Du kan ta bilder av din egen oppgave etter kl. 16.

Kl 16 .00 SLUTT