Språk

Opptaksprøve 2012

Opptaksprøve 2012

Dag 1

Oppgave 1: Systematisering (Kl. 09.00 – 10.00)
Begge delene av oppgaven skal besvares

Del 1
Tøm vesken, sekken eller lommene dine.  Systematiser innholdet etter dine egne, valgfrie kriterier. Tegn en tegning på et A3-ark og beskriv systemet ditt med inntil tre korte setninger.
Mobilen din skal ikke brukes, den skal ligge igjen i vesken din.

Del 2
Tenk på tre objekter du har hjemme og flett dem inn i systemet ditt. Tegn en ny tegning på et A3-ark som viser resultatet.
Beskriv de tre nye objektenes plass i systemet med inntil tre korte setninger.
Det finnes mange måter å se ting på, og mange måter å systematisere på. Vær kreativ i din betraktning. Du kan bruke valgfrie tegneredskaper til å løse oppgaven.
Innlevering to stk. A3-ark. Begge arkene må tydelig påføres søkernummer øverst i høyre hjørne. Oppgaven samles inn kl. 10 og ny oppgave legges ut.
 

Velg oppgave 2 eller 3 (Kl. 10.00 – 16.00)
Materialet du kan bruke til begge oppgavene er 3 stk hvitt silkepapir, 2 stk  A3 hvit papp, 2 stk A3 grå papp, 2 stk A4 hvitt papir, 2 stk A4 grått papir og 2 stk A4 sort papir. Du kan bruke lim og tape som festemidler. Det er lov å bruke kniv eller saks samt å brette eller rive i papiret.
 

Oppgave 2: Orden - Uorden
Begge delene av oppgaven skal besvares

Del 1
Lag to collager ved siden av hverandre på en hvit papp i A3-format som du finner på pulten din. Den ene collagen skal vise orden i uorden, mens den andre skal vise uorden i orden. Hver av collagene skal ha en tittel på inntil tre ord.
Oppgaven leveres på ett stk. A3 hvit papp.

Del 2
Lag en modell hvor du tolker en av collagene fra del 1 i en tredimensjonal form. Størrelsen på modellen skal ikke være mindre enn hodet ditt og ikke lenger enn armen din.
 

Oppgave 3: Fra lerret til rom
Begge deler av oppgaven må besvares

Del 1
Se på bildet Prize (1992) malt av Olav Christopher Jensen og forestill deg at det er et rom. Bygg en tredimensjonal modell av rommet slik du forestiller deg det. Størrelsen på modellen skal ikke være mindre enn hodet ditt og ikke lenger enn armen din.
Gi rommet ditt et navn på maks 5 ord.

Del 2
Tenk deg at du er inne i modellen din. Lag en illustrasjon av dine romlige opplevelser. Teknikk er valgfri. Du kan tegne eller lage en collage av materialet som ligger på pulten din. Gi illustrasjonen din en tittel på maks tre ord.
Oppgaven skal leveres på et stk A3 ark.
Kl. 16. Slutt og alle må ut. Det er ikke lov å fotografere oppgaven.
Husk å rydde pulten din før du går for dagen. Kladd og overflødig materiale kastes eller legges på anviste steder. Kun innleverte oppgaver skal ligge igjen når du går for dagen. Dette vil bli sjekket av vakter lørdag ettermiddag.
 

Dag 2

Oppmøte søndag kl. 08.30 i det store auditoriet.
 

Oppgave 4: Logikk (Kl. 9.00-11.00)

Kun pause i følge med vakt.
Alle tre oppgavene skal besvares. Oppgavene kan løses på flere måter. Alle oppgavene kan løses uten bruk av formler.

Oppgave 4A
En ny kjede av is-kiosker skal åpne. De skal selge kuleis på den gammeldagse måten, det vil si at de bruker kremmerhus av kjeks som de fyller med forskjellige iskuler laget med et iskulejern.
I en markedsundersøkelse har kjeden kommet frem til at de fleste kundene gjerne vil kombinere flere smaker, altså flere kuler, når de kjøper is. Forretningsideen er derfor å lage et kulejern som lager mindre kuler slik at kundene kan få flere smaker uten at prisen øker.
Isen tas fra en boks som rommer 5 liter. Med et vanlig iskulejern får de ut 44 iskuler  av en slik 5 liters boks (vi regner ikke med noe svinn her).
Dersom kjeden lager et iskulejern som produserer kuler i halve denne størrelsen, (diameteren i kula halveres) hvor mange iskuler kan de da få ut av 5 liters boksen? Vi regner fortsatt ikke med noe svinn, og alle kulene er helt runde.

Oppgave 4B
I figuren under ser du en konstruksjon bestående av 6 like sylinder elementer, med diameter 4 meter, som er satt sammen til en likesidet 6 kant. Alle nødvendige mål er satt på. Vi ønsker å finne det totale arealet av overflaten på sekskanten.

Oppgave 4C
I et lukket rom (ingen ventilasjon, rommet er tett) står det et vanlig kjøleskap slik du har på kjøkkenet. Kjøleskapet er på og døren er åpen. Temperaturen i rommet er i utgangspunktet 20 grader celsius. Kjøleskapet er stilt inn på 4 grader celsius.
Ta stilling til følgende spørsmål; vil temperaturen i rommet øke, holdes konstant eller synke? Begrunn svaret.
Oppgavene skal leveres på tre stk. A4-ruteark, èn side av arket.  Alle arkene må være påført søkernummer og oppgavenummer øverst i høyre hjørne.


Lunch kl. 11 – 11.30. Alle må ut av salene.
 

Velg oppgave 5 eller 6 (Kl. 11.30 – 16.00) Materialer du kan bruke i begge oppgavene er: trepinner, ståltrådrull, stålnetting, hvite A4 ark, hvit tråd, sugerør, nylonstrømpe, knappenåler og gummistrikker.
 

Oppgave 5: Skall- og hudkonstruksjon
Begge deler av oppgaven skal besvares

Del 1
Tenk på et dyr eller en plante som har en oppbygging (skall- eller hudkonstruksjon) som du synes er spennende og smart.
Beskriv gjennom tegning ideen bak konstruksjonen og utdyp med to korte setninger hva du har tenkt.
Oppgaven leveres på ett stk. A3-ark, bruk èn side av arket

Del 2
Bygg så din egen skall- eller hudkonstruksjon inspirert av den du tenkte på i del 1. Legg vekt på hvordan konstruksjon gir modellen stabilitet. Modellen din skal ikke være mindre enn hodet ditt og ikke lenger enn armen din
 

Oppgave 6: Støttekonstruksjon
Begge deler av oppgaven skal besvares

Del 1
Lag en konstruksjon som ikke har noe annet formål enn å vise gode hensikter. Modellen din skal ikke være mindre enn hodet ditt og ikke lenger enn armen din

Del 2
Beskriv gjennom tegning ideen bak konstruksjonen og utdyp med to korte setninger hva du har tenkt.
Oppgaven leveres på ett stk A3-ark, bruk èn side av arket.
 

Kl. 16 SLUTT
Rydd pulten før du går for dagen. Overflødig materiale kastes eller samles inn på henviste steder. Husk å merke dine innleverte oppgaver tydelig med søkernummer. Sensorene ser pulten din slik du forlater den.
Fotografering av egne oppgaver kan gjøres etter kl. 16.

Vel hjem!