fbpx For søkere // Spørsmål vi ofte får: | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

For søkere // Spørsmål vi ofte får:

For søkere // Spørsmål vi ofte får:

Generelle spørsmål

Jeg har lyst til å studere ved AHO. Hva må jeg gjøre?

For å søke AHO må du ha oppnådd generell studiekompetanse og gjennomføre opptaksprøven. Du søker gjennom Samordna opptak.no, innen fristen 20. april, kl 14:00. For søkere med realkompetanse er fristen 1. mars. 
Merk at du må levere opptaksprøven innen oppgitt frist. Les mer på www.aho.no/sok

Hvor finner jeg opptaksprøven?

Informasjon om opptaksprøven finner du på www.aho.no/sok. Der finner du også datoer for når opptaksprøven blir publisert og innleveringsfrist.

Jeg har levert opptaksprøven, men ikke søkt i Samordna opptak (eller omvendt). Kan jeg likevel få opptak til AHO?

Nei. Du må både søke gjennom Samordna opptak og levere opptaksprøve for å bli vurdert for opptak.

Hvis jeg allerede er student ved AHO og har søkt et annet studieprogram, må jeg levere begge delene av opptaksprøven?

Ja. Alle søkere må svare på og levere både del 1 og 2 av opptaksprøven.

Når får jeg vite om jeg har kommet inn?

Svar på søknad om opptak kommer fra Samordna opptak rundt 20. juli. Du har selv valgt i nettsøknaden på Samordna opptak om du ønsker svar i posten eller direkte i nettsøknaden. 

Jeg har flyttet. Hvordan skal jeg endre adressen min?

Dersom du flytter, drar på ferie eller annet er du selv ansvarlig for å endre adressen din i nettsøknaden på www.samordnaopptak.no. Da får AHO automatisk en oppdatering i sin database.

Hva ser AHO etter i besvarelsene på opptaksprøven?

I oppgaveteksten finner du et punkt om vurderingskriterier. Det er en fin veileder for hva en besvarelse bør inneholde for å oppnå en god poengsum. I tillegg til vurderingskriteriene, anbefaler vi at du jobber med en tydelig måte å presentere ideen din på, slik at det ikke er noen tvil om hva du har tenkt. Du kommer langt med spennende ideer og god gjennomføring- og formidlingsevne. Når du legger tid og kreativitet i arbeidet ditt vil det synes i resultatet, som igjen kan bidra til å skille deg fra mengden. Husk også at det ikke finnes riktige svar på opptaksprøven. Fokuser heller på å se etter mulighetene i oppgaveteksten, fremfor begrensinger som kan gjøre det vanskelig å komme i gang.

Hva er annerledes med opptaksprøven i 2022, sammenlignet med tidligere år?

Frem til 2021 har opptaket bestått av to opptaksprøver. Opptaksprøve 1 avgjorde om du kom videre til opptaksprøve 2 eller ikke. Kun søkere som kom videre til opptaksprøve 2 ble vurdert for endelig opptak.

I 2022 er det kun én opptaksprøve. Det vil si at alle som leverer opptaksprøven blir vurdert for opptak, basert på poengsummen de får samlet på deloppgave 1 og 2.

Jeg har studert 2 år ved en annen institusjon. Kan jeg søke opptak rett til 3. år?

Nei, dersom du har studert mindre enn 3 år ved en relevant institusjon, må du uansett søke opptak til 1. år. Dersom du kommer inn kan du søke om innpassing for emnene du har bestått som en del av graden din ved AHO. Dersom du har bachelorgrad eller lignende kan du søke om innpassing direkte til 4. år på arkitektur. Les mer om dette her. Du kan også søke 2-årig master i design eller internasjonal master i landskapsarkitektur.

Tilbyr AHO utveksling hvis jeg ønsker å ta deler av graden i utlandet?

AHO har en rekke utvekslingsavtaler med skoler i hele verden. Etter tre års fullførte studier kan du utveksle i inntil to semestre og få dette godkjent som en del av graden din ved AHO. Les mer her.

Hvor mye koster det å studere ved AHO?

AHO har ingen studieavgift. Alle studenter er imidlertid pålagt å betale semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og kopiavgift. I tillegg kommer utgifter til materialer og ekskursjoner.

Er skolen godkjent for lån i Statens lånekasse for utdanning?

Alle de ordinære studieprogrammene ved AHO kvalifiserer til full støtte i Lånekassen. 

Dersom jeg kommer inn, hvor skal jeg bo?

Som student ved AHO er du medlem av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, og kan søke om studentbolig på www.sio.no.

Jeg har fått opptak. Når begynner studiene?

Semesteret for førsteårsstudenter starter som regel i midten av august. Datoen kan imidlertid variere fra år til år. Du vil finne nærmere informasjon om dette på aho.no, og mer informasjon vil også sendes til deg etter at du har akseptert plassen.

Jeg kan ikke være tilstede på skolen første skoledag – hva gjør jeg da?

Hvis du er forhindret fra å møte til skolestart må du gi beskjed om dette til AHOs studieadministrasjonen så tidlig som mulig i forkant. Dersom du unnlater å gi beskjed vil dette føre til at du mister studieplassen. Send en e-post til opptak@aho.no.

Jeg har fått beskjed om at jeg står på venteliste. Hva vil det si?

Når opptaket er fullført, vil studieplassene bli tildelt de studentene med høyest samlet poengsum. Dersom noen av disse takker nei til plassen, eller unnlater å møte opp ved semesterstart, går plassen til neste person på venteliste. AHO tar direkte kontakt med søkere på venteliste.

Er det mulig å søke på restplasser ved AHO?

Nei. AHO har et begrenset antall studieplasser og mange søkere, og man kan ikke søke seg til AHO på Restetorget.

Hvor mye teller karakterer og hvor mye teller opptaksprøven?

Karakterpoeng legges sammen med opptaksprøvepoengene. Opptaksprøven teller 2/3 og karakterer teller 1/3. Alderspoeng og tilleggspoeng kommer i tillegg. Dette betyr at en god opptaksprøve kan veie opp for en lavere karakterpoengsum.

Hva er poenggrensen for de ulike studiene?

Poenggrensen varierer fra år til år. Du kan se tidligere poenggrenser på Samordna opptak.

Kan jeg søke om utsettelse av studiet eller permisjon?

Det er noen regler knyttet til innvilget utsettelse/permisjon. Les mer her

Må jeg ta Ex. Phil dersom jeg har dette fra før?

Nei. Som erstatning til dette kurset kan du ta kurset Skriveøvelser. For mer informasjon se her

Er det mulig å ta videreutdanning ved AHO?

Ja, det er mulig å ta en etter- og videreutdanning (EVU) i arkitekturvern og urbanisme ved AHO. Det vil være opptak til nytt kull med studiestart vår 2021. Opptaket og søknadsprosessen til dette vil da foregå høsten 2020. Ønsker du å starte med studier før den tid har du mulighet til å søke på enkeltmoduler. Dette vil da bli godkjent inn i din grad dersom du får innvilget opptak til fullt masterprogram ved senere tid.

For å søke på enkeltmoduler følger du anvisningen som beskrevet her (gjelder for urbanisme) og sender din søknad til evu@aho.no. Vi praktiserer opptak til enkeltmoduler fortløpende, men da er plass betinget.

Har du ytterligere spørsmål er det bare å sende henvendelsen direkte til evu@aho.no

Kontakt

Kontakt oss på opptak@aho.no eller telefon 22 99 70 00