Innpassing til masternivå arkitektur

Underivsningsspråket på masterdelen av arkitekturstudiet er engelsk, trykk her for å lese mer om søknadsprosessen.