Nettkurs: Bypolitikk, planlegging og styring

Dette kurset vil styrke din kunnskap om bypolitikk, regulering og praktisk planlegging. Kurset vil gjøre deg faglig sterkere i arbeidet med private og offentlige planleggingsoppgaver på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. Kurset omfatter en hjemmeeksamen og gir 6 studiepoeng. Det er gratis. Søkere som er permittert eller arbeidsledige på grunn av korona-situasjonen blir prioritert.


foto_nettkurs_0.jpeg


Kurset vil gi deg større kunnskap om nivåer og prosedyrer i praktiske planlegging og om samvirket mellom privat konsulentpraksis og det offentlige plansystemet. Du vil bli kjent med en akademisk, kritisk forståelse av planleggingspraksis sett i lys av et bredere samfunnsperspektiv. Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen som gir formell studiekompetanse.

Politikkutforming, lovverk, forvaltning og gjennomføring er tema for kurset. Vi belyser offentlig og privat samspill i dagens byutvikling. Studentene på kurset får utvidet sin rolleforståelse og vil bli kjent med flere operasjonelle muligheter for styring. Studentene skal samtidig kunne ta et kritisk perspektiv for å diskutere politikk, roller, makt og konsekvenser. Vi bringer inn forskningsbasert kunnskap og konkrete praksiserfaringer fra privat og offentlig sektor. Kurset spenner fra store, overordnede diskusjoner til konkrete strategier og styringsverktøy.    

Dine medstudenter bringer med seg ulik kompetanse, og du vil ta del i interessante og utviklende fagutvekslinger. Studenene danner et faglig forum og det gir deg et godt miljø for faglig utveksling og utvikling. Egne arbeidserfaringer er viktige referanser i diskusjonene. Eksamensoppgaven er en hjemmeeksamen som gir deg trening i drøftende, akademisk oppgaveskriving. 

Kurset «Bypolitikk, planlegging og styring» inngår som en modul i AHOs Videreutdanningsmaster i urbanisme, men kan her tas som selvstendig nettbasert modul.

Undervisningen foregår på to digitale seminarer á tre dager (seks dager til sammen). Studentene arbeider med gruppearbeid mellom to samlingene. Det vil bli gitt hjemmeeksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Pensum leses på forhånd. Innlevering av eksamen er ni dager etter siste seminardag. Studentene får individuelle tilbakemeldinger på eksamensbesvarelsen. 


Undervisere

Professor Peter Hemmersam, programkoordinator
Førsteamanuensis Erling Dokk Holm
 

Søknadsfrist: 
Løpende

Oppstart:
26. august 2020

Kontakt:
evu@aho.no

Tidsplan:
Pensum utsendes senest 13. august
Samling 1: 26-28. august
Gruppearbeid mellom samling 1 og 2
Samling 2: 16-18. september
Frist hjemmeeksamen: 28. september.