fbpx Ph.d.-programmet | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Ph.d.-programmet

AHO lyser ut alle sine stipendiatstillinger gjennom offentlige utlysninger. Vanligvis skjer det i begynnelsen av hvert kalenderår.

For å bli tatt opp til Ph.D.-programmet, må søkeren ha mastergrad eller tilsvarende utdanning. Tidligere erfaring fra forskning gjennom post-graduate Masters utdanning eller prosjekterfaring blir verdsatt.
Kandidater som er finansiert gjennom AHOs egne stipendiatstillinger eller ved eksternt finansierte AHO-prosjekter, er ansatt ved skolen og mottar lønn under utdanningen. Kandidater med fullfinansiering fra eksterne høyskoler kan også søke om opptak.

AHO tar kun opp fullfinansierte eksterne Ph.D.-kandidater. Finansiering for tre års fulltidsstudier må dokumenteres. Finanseringen må komme fra eksterne kilder som UH-institusjoner (universiteter og høgskoler), Forskningsrådet eller bedrifter. AHO tar ikke opp egenfinansierte kandidater.

Nærings-Ph.D.
AHO tar også opp nærings-Ph.D.-kandidater. I slike tilfeller er ph.d.-kandidaten ansatt i bedriften og må søke om opptak på AHOs ph.d.-program som alle andre kandidater. Bedriften søker støtte til gjennomføring av ph.d.-løpet gjennom ordningen med nærings-Ph.D. i Norges forskningsråd. Klikk her for mer informasjon om denne ordningen.

Bedrifter som ønsker å inngå et samarbeid med AHO om en nærings-Ph.D. bør kontakte AHOs Forskningsadministrasjonen for nærmere informasjon.

Ledige stipendiat stillinger 
AHO utlyser stillinger hvert år i januar. I tillegg kan det kommer stillingsutlysninger utenfor denne perioden. Følg med på våre sider for å finne utlysninger.