fbpx Videreutdanning arkitekturvern - søking og opptak | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Videreutdanningsmaster i arkitekturvern

Videreutdanningsmaster i arkitekturvern har opptak annethvert år, hvor neste opptak vil skje høsten 2022. Man kan også søke på enkeltmoduler, hvis det skulle være ledige plasser. For å søke fyller man ut et nettskjema, som det er linket til på bunnen av denne nettsiden. 

Opptakskrav for ordinært opptak
Du må ha:
 • Minimum 180 studiepoeng fra høgskole/universitet, primært i form av avsluttet grad/utdanning (bachelor)
 • Minimum 2 års relevant yrkeserfaring
 
Opptakskrav for realkompetanse
Du må ha: 
 • Minimum 120 studiepoeng fra høgskole/universitet 
 • Lang, relevant yrkeserfaring (individuell vurdering)
 • Har du en master tilsvarende minimum 300 studiepoeng, kan denne veie opp for manglende yrkeserfaring.
 
Slik beregner du yrkeserfaring
 • Hver jobb må ha vært sammenhengende i minst seks måneder i en minimum 50% stilling.
 • Yrkeserfaringen må ha vært opparbeidet etter fylte 18 år.
 • Yrkeserfaringen omregnes til heltid, slik at dersom du for eksempel kun har arbeidet i 50% stilling, må du ha jobbet i 4 år.

Hva er et motivasjonsbrev?
 • Vi ønsker at du skal gi en begrunnelse for hvorfor du ønsker å ta dette studiet.
 • Det kan være personlige eller yrkesmessige begrunnelser.
 • Max en A4 side.
 
Forkunnskaper
 • Som beskrevet over, er det er krav til relevant utdanning og yrkeserfaring. 
 • Noen av studentene har en bachelor samt noen års yrkeserfaring, mens andre allerede har en master.  

Språk
 • Undervisningsspråket er norsk og studiet krever gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
 • Søkere med utdanning og praksis utenfor Skandinavia kan innkalles til intervju for å vurderes i om språkferdighetene er tilfredsstillende. 
 • Hos gjesteforelesere og i pensumlitteraturen vil språket også kunne være engelsk, svensk eller dansk. 
 
Søknadsfrist
 • Søknadsfristen for videreutdanningsmasterne ved AHO er 1. oktober, men vi praktiserer opptak fram til studiestart om det er ledige plasser. 
 • Det er også mulig å melde seg opp til en enkeltmodul, hvis det er ledige plasser. Opptaket skjer fortløpende før studiestart. Sjekk studieplanen for hvilke moduler som er gjeldende for det kommende semesteret. 

Slik søker du
 • Fyll ut søknadsskjema: Nettskjema
 • For å søke på enkeltmoduler, fyll ut dette søknadsskjemaet: Nettskjema
 • Husk å laste opp vedlegg (motivasjonsbrev, CV, kopi av vitnemål og attester).
 • Spørsmål kan sendes til evu@aho.no