Videreutdanningsmaster i arkitekturvern


Opptakskrav ordinært opptak

Du må ha:
 • Minimum 180 studiepoeng fra høgskole/universitet, primært i form av avsluttet grad/utdanning (bachelor)
 • Minimum 2 års relevant yrkeserfaring
   

Opptakskrav realkompetanse

Du må ha: 
 • Minimum 120 studiepoeng fra høgskole/universitet 
 • Lang, relevant yrkeserfaring (individuell vurdering)
 • Har du en master tilsvarende minimum 300 studiepoeng, kan denne veie opp for manglende yrkeserfaring.
   

Slik beregner du yrkeserfaring

 • Hver jobb må ha vært sammenhengende i minst seks måneder i minimum 50% stilling.
 • Yrkeserfaringen må ha vært opparbeidet etter fylte 18 år.
 • Yrkeserfaringen omregnes til full tid, slik at dersom du for eksempel kun har arbeidet i 50% stilling, må du ha jobbet i 4 år.


Hva er et motivasjonsbrev

 • Vi ønsker at du skal gi en begrunnelse for hvorfor du ønsker å ta dette studiet.
 • Det kan være personlige eller yrkesmessige begrunnelser.
 • Max en A4 side.
   

Forkunnskaper

 • Det er krav til relevant utdanning og yrkeserfaring. 
 • Noen av studentene har en bachelor samt noen års yrkeserfaring, mens andre har en master allerede.  

Språk

 • Undervisningsspråket er norsk og studiet krever gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
 • Søkere med utdanning og praksis utfor Skandinavia kan innkalles til intervju for å vurdere om språkferdighetene er tilfredstillende. 
 • Hos gjesteforelesere og i pensumlitteratur vil språket også kunne være engelsk, svensk eller dansk. 
   

Søknadsfrist

Søknadsfristen for videreutdanningsmasterne ved AHO er 1. oktober, men vi praktiserer opptak fram til studiestart om det er ledige plasser.


Slik søker du

 • Fyll ut søknadsskjema: Nettskjema
 • For å søke på enkeltmoduler, bruk dette søknadsskjemaet: Nettskjema
 • Husk vedlegg (motivasjonsbrev, cv, kopi av vitnemål og attester).
 • Spørsmål kan sendes til evu@aho.no