fbpx Oppbygging av studiet | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Videreutdanningsmaster i systemorientert design

Videreutdanningsmaster i systemorientert design er et samlingsbasert deltidsstudium. Studiet omfatter 90 studiepoeng og går over tre år. Opptak til studiet skjer annethvert år. Masteren er tilrettelagt for å kunne kombineres med jobb.  Videreutdanningsmaster i SOD består av seminarer med forelesninger og diskusjoner og har obligatorisk frammøte. Annenhver samling er digital, men krever fortsatt tilstedeværelse. Undervisningsopplegget krever en høy grad av selvstudium og betydelig egeninnsats.

Studieplan og kurs (kull 2023)

Studieplan og kurs (kull 2021)

Studiet består av 8 selvstendige moduler som man tar over to år. Det tredje året er avsatt til masteroppgaven (Modul 9). De fleste modulene omfatter 2 seminarer á tre dager, hvorav ett av disse vil ha digitalt oppmøte for å redusere reisebehov. Dette betyr at kandidaten hvert kalenderår skal delta på 4 moduler som hver krever 6 dagers tilstedeværelse.


Ekskursjoner

En av modulene er en studietur til den årlige RSD-konferansen (Relating Systems Thinking & Design). Turen bekostes av studentene og kommer i tillegg til studieavgiften. 

bilde_4-.jpg
Bilde: Hrishikesh Kogje, Parashar Agravat, Rahul Agarwal and Shailendra Jadega Project Guide: Praveen Nahar, NID India (2014)​

bilde_5.jpg
Bilde: From RSD8, IIT, Chicago 2019 (Photo Palak Dudani)​


Undervisningskrefter

Institutt for design ved AHO har det faglige ansvaret for denne erfaringsbaserte masteren, og SOD-studentene møter fagmiljøet på instituttet. Videreutdanningsmaster i systemorientert design er tett koblet til faglige nettverk innen forskning, undervisning og praksis – nasjonalt og internasjonalt. En rekke eksterne fagmiljøer bidrar i studieløpet. De mest sentrale lærekreftene for studiet, presenteres nedenfor.

birger.jpgProfessor Birger Sevaldson er utdannet interiørarkitekt og møbeldesigner med praksis som spenner fra arkitektur til industridesign. Birger har en doktorgrad i digital kreativitet og forsker på utvikling av designprosesser for å møte de stadig økende kravene til kompleksitet, på grunn av økende globalisering og kravet til bærekraft.Han har introdusert systemorientert design som en praksis utviklet gjennom research by design. Sjekk ut hans nettside her: www.systemsorienteddesign.netandreas.jpgAndreas Wettre er utdannet som ingeniør med master i Business & Leadership, og med praksis fra ledelse i tekniske bedrifter og konsulentselskaper. Andreas har siden 2004 jobbet som konsulent med utvikling av ledergrupper og anvendt systemisk tenkning og systemorientert design i denne sammenheng. 
Andreas har vært tilknyttet AHO og institutt for design siden 2011, og har vært et engasjement som gradvis har økt til et fulltidsengasjement. 
Andreas bidrar med kompetanse på implementering, team og organisasjonsforståelse, i tillegg til en dyp og bred business erfaring. 


tobias.jpgTobias Luthe (PhD) is an academic transdisciplinary hybrid. He is trained in forest and environmental sciences, wood engineering and passive house design, as well as in environmental economics, resilience of social-ecological systems and sustainability communication and didactics. Tobias currently works as professor for sustainability science and regenerative design and is associated with The Oslo School of Architecture and Design, ETH Zurich, and the University of Freiburg. At ETH, he directs Systemic Design Labs with research and teaching in circularity. He is the co-founding director of the Monviso Institute in the Italian Alps, which is a real-world laboratory for sustainability transitions and regenerative design. Additionaly, he co-founded Grown, a design-with-nature lab and experience collective that has won industry awards for bio composites. Read more about Tobias here: www.tobiasluthe.de


Pensum

Til hver modul hører pensumlitteratur og anbefalt litteratur. Det forventes at pensumlitteraturen leses før seminarundervisningen starter. Artikler og kompendier blir lagt ut på AHOs læringsplattform i løpet av studiet. I tillegg vil det være et mindre utvalg pensumbøker som studentene kjøper. 
Seminarforelesningene gir ikke en gjennomgang av pensum, men er å anse som en del av pensum.


Systemorientert design på AHO

Systemorientert design (SOD) bidrar både med et tankesett, men også en metodikk for å visualisere komplekse problemer. På denne måten er SOD en verdifull metode og kompetanse for å forstå, kommunisere og å finne kloke intervensjoner som hjelper oss å utvikle bedre organisasjoner og samfunn.
AHO sitt miljø rundt systemorientert design er verdensledende og nyter stor respekt i fagmiljøer over hele verden. Vi har studenter fra alle kontinent som gir oss svært gode tilbakemeldinger, og blir ansatt i spennende jobber, både i Norge og i sine hjemland. Gjennom Systemic Design Association er vi tett påkoblet forskning i SOD-miljø, spesielt i Zurich, Delft, Torino, i tillegg til India, Kina, Australia, Canada og USA.

AHO har et åpent, mangfoldig, kreativt og rikt studentmiljø som formes av ulike stemmer og tilnærminger. Vi ser ikke etter én måte å tenke, være eller utforske verden på.