fbpx Søking og opptak | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Videreutdanningsmaster i systemorientert design

The master’s degree in systems-oriented design accepts applicants every other year. You can also apply for admission to individual modules if there are available places.

Application to the full study program:
Please send in your application through Nettskjema for full study program here.

Application to individual modules:
Please send in your application through Nettskjema for individual modules here
Please refer to the study plan to see which modules we have the upcoming semester. 

Both application processes are running as long as we have availbale seats for admission.
See below for more details. If you have any questions, please send them to evu@aho.no.
 
Requirements for ordinary admission
Applicants must have
 • a minimum of 180 credits (ECTS) from a university college or a university, primarily in the form of a completed (bachelor’s) degree;
 • at least two years of relevant work experience; and
 • sufficient English language skills.
 
Requirements for admission on the basis of prior learning and work experience
Applicants must have
 • EITHER a minimum of 120 credits (ECTS) from a university college or a university;
 • extended, relevant work experience (based on an individual assessment)
 • OR a master’s degree (of min. 300 ECTS), which can make up for a lack of work experience; and
 • sufficient English language skills.
 
How to calculate work experience
 • Each job must have been uninterrupted for at least six months in a position that is at least 50% full-time-equivalent.
 • The work experience must have occurred after you turned 18 years old.
 • The amount of work experience will be converted to that of a full-time-equivalent position. Hence, if you have been employed in a position equivalent to 50% of a full-time job, you will need four years of working experience to qualify as a candidate for ordinary admission.
 
What is a motivation letter?
 • We want you to state your professional and personal reasons for wanting to study in this programme.
 • The letter should be a maximum of one A4 page.
 
Prior knowledge
 • As described above, you must have relevant education, work experience and linguistic skills.
 • Some students may have a bachelor’s degree and some years of work experience, while others may already hold a master’s degree.
 • Language
 • The language of instruction is English, and the programme requires good English skills, both written and oral.
 

Apply through Søknadsweb before October 1st. 
Videreutdanningsmaster i systemorientert design har opptak annethvert år.
Kontakt oss på opptak@aho.no dersom du har spørsmål.

Søknad til program:
Søknad sendes via Søknadsweb.
Vi praktiserer løpende opptak frem til studiestart så lenge det er ledige plasser. 

Søknad til enkeltmodul:
Søknad sendes gjennom Nettskjema for opptak til enkeltmoduler her.
Sjekk studieplanen for å se hvilke moduler som er gjeldende for kommende semester.
Vi praktiserer løpende opptak frem til studiestart så lenge det er ledige plasser.

Opptakskrav
 • Minimum 180 studiepoeng fra høgskole/universitet, primært i form av oppnådd grad/utdanning (bachelor).
 • Minimum 2 års relevant yrkeserfaring.  
 • Tilstrekkelige språkkunnskaper i engelsk
 • Motivasjonsbrev
   
Alternative opptakskrav ved søknad på bakgrunn av realkompetanse 
 • Minimum 120 studiepoeng fra høgskole/universitet.
 • Lang, relevant yrkeserfaring (individuell vurdering).
 • Har du en master tilsvarende minimum 300 studiepoeng, kan denne veie opp for manglende yrkeserfaring.
 • Motivasjonsbrev
 
Slik beregner du yrkeserfaring
 • Hver jobb må ha vært sammenhengende i minst seks måneder i en minimum 50% stilling.
 • Yrkeserfaringen må ha vært opparbeidet etter fylte 18 år.
 • Yrkeserfaringen omregnes til heltid, slik at dersom du for eksempel kun har arbeidet i 50% stilling, må du ha jobbet i 4 år.
Noen av studentene har en bachelor samt noen års yrkeserfaring, mens mange av studentene allerede har en mastergrad.

Språk
 • Undervisningsspråket er engelsk, og studiet krever gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig.
 • Søkere med utdanning og praksis utenfor Skandinavia kan innkalles til intervju for å vurderes i om språkferdighetene er tilfredsstillende. 

Hva er et motivasjonsbrev?
 • Vi ønsker at du skal gi en faglig begrunnelse for hvorfor du ønsker å ta dette studiet. 
  • Hvilken kunnskap og kompetanse har du, og hva ønsker du å tilegne deg?
  • Ønsker du å faglig utvikling i ditt virke eller ønsker du å arbeide med andre oppgaver når du er ferdig med studiet?
 • Max en A4 side.