fbpx Videreutdanning urbanisme- Søking og opptak | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Videreutdanningsmaster i urbanisme

Videreutdanningsmaster i urbanisme har opptak annethvert år, hvor neste opptak vil skje høsten 2022. Man kan også søke seg inn på enkeltmoduler, hvis det er ledige plasser. For å søke fyller man ut et nettskjema, som det er linket til på bunnen av denne nettsiden. 

Opptakskrav for ordinært opptak
Du må ha:
 • Minimum 180 studiepoeng fra høgskole/universitet, primært i form av avsluttet grad/utdanning (bachelor).
 • Minimum 2 års relevant yrkeserfaring.
 
Opptakskrav for realkompetanse
Du må ha: 
 • Minimum 120 studiepoeng fra høgskole/universitet.
 • Lang, relevant yrkeserfaring (individuell vurdering).
 • Har du en master tilsvarende minimum 300 studiepoeng, kan denne veie opp for manglende yrkeserfaring.
 
Slik beregner du yrkeserfaring
 • Hver jobb må ha vært sammenhengende i minst seks måneder i en minimum 50% stilling.
 • Yrkeserfaringen må ha vært opparbeidet etter fylte 18 år.
 • Yrkeserfaringen omregnes til heltid, slik at dersom du for eksempel kun har arbeidet i 50% stilling, må du ha jobbet i 4 år.

Hva er et motivasjonsbrev?
 • Vi ønsker at du skal gi en faglig og personlig begrunnelse for hvorfor du ønsker å ta dette studiet. 
 • Max en A4 side.
 
Forkunnskaper
 • Som beskrevet over, er det er krav til relevant utdanning og yrkeserfaring. 
 • Noen av studentene har en bachelor samt noen års yrkeserfaring, mens mange av studentene allerede har en master.

Språk
 • Undervisningsspråket er norsk og studiet krever gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
 • Søkere med utdanning og praksis utenfor Skandinavia kan innkalles til intervju for å vurderes i om språkferdighetene er tilfredsstillende. 
 • Hos gjesteforelesere og i pensumlitteraturen vil språket også kunne være engelsk, svensk eller dansk. 
 
Søknadsfrist
 • Søknadsfristen for videreutdanningsmasterne ved AHO er 1. oktober, men vi praktiserer opptak fram til studiestart om det er ledige plasser. 
 • Det er også mulig å melde seg opp til en enkeltmodul, hvis det er ledige plasser. Opptaket skjer fortløpende før studiestart. Sjekk studieplanen for hvilke moduler som er gjeldende for kommende semester. 

Slik søker du
 • Fyll ut søknadsskjema: Nettskjema
 • For å søke på enkeltmoduler, fyll ut dette søknadsskjemaet: Nettskjema
 • Husk å laste opp vedlegg (motivasjonsbrev, CV, kopi av vitnemål og attester).
 • Spørsmål kan sendes til evu@aho.no