Språk

Organisering/ansatte

Organisering/ansatte

AHO er organisert i en administrasjon og fire institutter, som står for skolens undervisning og forskning. Disse finner du i 3. etasje.
 

Oversikt over ansatte


Institutt for arkitektur har ansvaret for arkitektonisk design og IT. Instituttet tilbyr studiokurs, fordypningskurs og veiledning på flere nivåer i utdanningen. Forskningssenteret RCAT ligger under instituttet.
Thomas McQuillan er instituttleder.

Institutt for urbanisme og landskap driver undervisning-, forskning- og utviklingsarbeid innen urbanisme og landskapsarkitektur. Formgiving og forståelse av fysiske omgivelser er fokus for instituttets arbeid. Forskningssenteret The Oslo Centre for Urban and Landscape Studies (OCULS) ligger under instituttet.
Lisbet Harboe er instituttleder.

Institutt for design underviser og forsker på industri-, tjeneste- og interaksjonsdesign. Her utdannes designere som formgir og utvikler produkter, tjenester og interaktive opplevelser. Forskningssenteret Centre for Design Research ligger under instituttet.
Rachel Troye er instituttleder.

Institutt for form, teori og historie (FTH) underviser og forsker på arkitekturteori og -historie, designhistorie, arkitekturvern og tegning. Forskningssenteret The Oslo Center for Critical Architectural Studies (OCCAS) ligger under FTH.
Erik Langdalen er instituttleder.

I AHOs administrasjon finner du blant annet skolens ledelse, studieadministrasjon, IT og kommunikasjonsavdelingen.