fbpx Arkitektur | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Arkitektur

Arkitektur

Arkitekturfaget favner bredt og har en stor grad av kompleksitet, noe som krever både spesialkunnskap og helhetsforståelse. AHO tilnærmer seg fagdisiplinen gjennom forskningsbasert undervisning og undervisningsinformert forskning.

Undervisningen ved arkitekturprogrammet er studiobasert. Forståelse av arkitektur bygges opp gjennom prosjekteringsarbeid der dialog ved bordet og gjennomgåelse i plenum utgjør de viktigste læringsarenaer. Studiet legger vekt på originalitet, høyt håndverksnivå og evnen til å formidle ideer.

Arkitekturforskningen ved AHO spenner bredt; arkitekturhistoriske grunnstudier, økologi og materialitet, ytelse og komputasjon, og urbanisme- og landskapsstudier. Forskningen er tett koblet sammen med undervisningen, både i grunnundervisningen og på masternivå. 

Arkitekturprogrammet er organisert i tre enheter: Institutt for arkitektur, Institutt for urbanisme og landskap, og Institutt for form teori og historie.

Institutt for arkitektur har byggverk som hovedfokus. Instituttet legger vekt på studiobasert prosjektering som undervisningsmodell med fokusområder i Rom og teknikk, Økologi og materialitet, Ytelse og komputasjon, Arkitektur og kultur, og Prosjektering i praksis. 

Institutt for urbanisme og landskap har fokusområder som følger pågående forskningsprosjekter og satsingsområder. Disse kan inndeles i tre tema byer, storskala arkitektur, arkitektur og landskap.

Institutt for form, teori og historie opererer i skjæringspunktet mellom arkitekturhistorien og arkitekturpraksisen. Instituttet består av fire ulike grupperinger; bygningsarv, arkitekturhistorie, form og praksis.