fbpx Form | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Form

Form

Faggruppen er interessert i å undersøke prosjekter i små og mellomstor skala hvor spørsmål knyttet til arkitektonisk form er det som driver arbeidet og virksomhetens diskurs:

  • Hvilke kriterier er det som legges til grunn for frembringelsen av arkitektonisk form.
  • Hvilke formale konsekvenser får en bevisst vekting av de premissene som betinger prosjekteringen.

Medlemmer

  • Beate Hølmebakk, professor                                                                               
  • Ny stilling, høst 2015 
  • Stipendiat

Faggruppen knytter seg til fagmiljøer innenfor en humanistisk arkitekturproduksjon og diskurs. Den er interessert i en utøvelse av faget der arkitekten er en generalist og der alle aspekter ved utøvelsen til sist blir manifestert i form. Faggruppen fokuserer på metodisk og strukturert oppbygging av det arkitektoniske prosjekt og  anerkjenner prosessens betydning for resultatets kvalitet og integritet.

Samfunnstilknytning

Faggruppen arbeider med form i et langtidsperspektiv.  Den anerkjenner arkitektonisk form som det varige aspektet ved våre bygde omgivelser (i motsetning til bruken av dem som er i stadig endring).

Faggruppen arbeider med grunnleggende premisser for arkitektur. Den fokuserer på hvordan andre disipliner og samfunnsforhold blir relevante og manifesterer seg i arkitektonisk form. 

Undervisningsform

Faggruppen tilbyr studiokurs innenfor bygningsprosjektering der det fokuseres på metodisk arbeid med premissene for og utviklingen av arkitekturprosjekter.

Forskning

Faggruppen har til hensikt å initiere et forskningsprosjekt som undersøker det formale grunnlaget til utvalgt samtidsarkitektur der den praksis som kan sies å ha tilknytning til AHO inngår. Prosjektet har til hensikt å bidra til:      

  • Formulering av idégrunnlag for en sentral del av den arkitektfaglige virksomhet som AHO identifiseres med.
  • Kontekstualisering av en lokal, i internasjonal sammenheng anerkjent og egenartet arkitekturproduksjon.

 


 

Andre fagområder:

Arkitektur og urbanisme: Arkitektur og kultur, Arkitekturhistorie og teori, Arkitektur og landskap, Byer, Bygningsarv, Praksis, Prosjektering i praksis, Rom og teknikk, Storskala arkitektur, Ytelse og komputasjon, Økologi og materialitet

Design: Industridesign, Interaksjonsdesign, Tjenestedesign, Systemorientert design

Landskapsarkitektur: Arkitektur og landskap, By og parkrom, Infrastruktur og landskap, Landskap og territorier i endring, Landskapsurbanisme