fbpx Landskap og territorier i endring | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Landskap og territorier i endring

Landskap og territorier i endring


Landskapet er i kontinuerlig endring i forhold til naturlige prosesser, klimaendringer og urban utvikling. Fagområdet omfatter de store sammenhengene i forhold til grunnleggende strukturer som bygger opp landskapet i forhold til flom, byvekst, energi produksjon, og nye infrastruktur traséer. 

Landskapets naturlige variasjoner gjennom årstidene og fra år til år, gir opphav til artsmangfold og naturbaserte næringer. Infrastrukturutbygging, energihøsting og utnyttelse av (ikkefornybare) naturressurser, endrer sammen med klimaendringer balansen i de økologiske og næringsmessige systemene og tilpasningene.  Hvilke konsekvensene får inngrepene og hvordan forandres steder over tid? Hva er de bærekraftige og langsiktige alternativene som kan svare på nye utfordringer?  

Fagområdet undersøker de store og små sykluser, og diskuterer reversible og irreversible endringer for å tilnærme seg en helhetsforståelse for landskapet samt av lokale landskapspraksiser, rettighetsspørsmål, motstridende miljømål og dialogprosesser.


Andre fagområder:

Arkitektur og urbanisme: Arkitektur og kultur, Arkitekturhistorie og teori, Arkitektur og landskap, Byer, Bygningsarv, Form, Praksis, Prosjektering i praksis, Rom og teknikk, Storskala arkitektur, Ytelse og komputasjon, Økologi og materialitet

Design: Industridesign, Interaksjonsdesign, Tjenestedesign, Systemorientert design

Landskapsarkitektur: Arkitektur og landskap, By og parkrom, Infrastruktur og landskap, Landskapsurbanisme