fbpx 61 122 Økologi for landskapsarkitektur - Planter og jord | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

61 122 Økologi for landskapsarkitektur - Planter og jord

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Økologi for landskapsarkitektur - Planter og jord
Credits: 
4
Course code: 
61 122
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2020 Spring
Assessment semester: 
2020 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2019
Person in charge
Kari Anne Bråthen
Required prerequisite knowledge

Gjennomført alle emner fra første semester, dvs. fått godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering.

Course content

Emnet starter med en generell avgrensning av økologi som vitenskap og økologi som begrep, og hvorfor en slik avgrensning er viktig for hvordan økologi skal inspirere og informere lanskapsarkitekturen. I emnet skal forskjellen demonstreres og diskuteres.

Emnet gir videre en grunnleggende innføring i elementære økologiske begreper  og konsepter med eksempler relatert til planter og jord i kalde klima.

Learning outcome

Kunnskaper: 

  • Definisjon og avgrensning av begrepene økologi/økologisk
  • Grunnleggende kjennskap til sentrale økologiske konsepter 

Ferdigheter:

  • Kunne integrere abstrakte økologiske begreper i forståelsen av hvordan planter og jord fungerer sammen i et system  
  • Kunne inspireres av abstrakte økologiske begreper i utviklingen av landskapsarkitekturen

  Kompetanse: 

  • Anvendelse av økologiske konsepter relatert til planter og jord i både menneskeskapte og naturgitte omgivelser
Working and learning activities

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, feltarbeid samt gruppe -presentasjoner.

Curriculum

Emneansvarlig utarbeider pensumliste

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Presence required Required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Presence required
Courseworks required:
Presence required:Required
Comment:
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Home ExaminationIndividualA-F
Vurderinger:
Form of assessment:Home Examination
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment:
Workload activityComment
Lectures
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Lectures
Comment: