fbpx Research | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Research

forskning_aho_3.jpg
forskning_aho_3.jpg

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har sterke fag- og forskningsmiljøer. Rangeringer nasjonalt og internasjonalt, publisering i velrennomerte fagtidsskrift, god ekstern finansiering og samfunnskontakt viser at de siste tiårenes satsing på forskning har vært vellykket.


Forskningsnyheter fra AHO: