fbpx Personvern | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Personvern

Hva betyr GDPR?

20. juli 2018 trådte EUs nye personvernforordning, GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft.

GDPR er nå implementert som norsk lov, og har erstattet den tidligere personvernlovgivningen. I hovedsak er den tidligere lovgivningen videreført, men regelverket er mer detaljert slik at personvernet styrkes og reguleres likt i hele EU/EØS.

Hva er en personvernerklæring?

En personvernerklæring beskriver hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte om personopplysningene dine. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan AHO håndterer personopplysningene dine dersom du er ansatt eller har søkt på en stilling ved Høgskolen. 

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det avgjørende for om en opplysning er en personopplysning, er om opplysningene direkte eller indirekte kan identifisere en konkret person.

Kontaktpunkter

Dersom du ønsker ytterligere informasjon, kan du sende din henvendelse til behandlingsansvarlig@aho.no.
Brudd på GDPR lovgivningen kan du sende til personvernombud@aho.no