fbpx 61 140 Systemer - Infrastruktur og landskap | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Start semester

61 140 Systemer - Infrastruktur og landskap

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Systemer - Infrastruktur og landskap
Credits: 
20
Course code: 
61 140
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2020 Spring
Assessment semester: 
2020 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2018
Person in charge
Elisabeth Ulrika Sjødahl
Required prerequisite knowledge

Bestått studiodelen av første og andre semester. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i første studieår, samt hele 3 semester.

Course content

Emnet omhandler hvordan ulike menneskeskapte infrastrukturer kan tilpasses landskapet og dets økologiske systemer. Emnet tar for seg både innføring av nye strukturer og økologisk restaurering av tidligere endringer av landskapet.

Studentene introduseres for design-verktøy som gir mulighet til kompleks databehandling.

Learning outcome

Kunnskap 

  • Kunnskap om menneskeskapte infrastrukturer og økologiske systemer 
  • Grunnleggende kunnskap om digitale verktøy
  • Kunnskap om ulike systemers samvirke i landskapet 

Ferdigheter

  • Evne til å omsette teoretisk viten i prosjektarbeid
  • Grunnleggende ferdigheter i å anvende ulike medier til analyse og beskrivelse av rom i landskapet
  • Kunne arbeide med integrasjonen av infrastrukturelle og økologiske system med vekt på estetiske forhold

Generell kompetanse

  • En grunnleggende forståelse av samspillet mellom menneskeskapte og naturlige systemer 
Working and learning activities

Undervisningen foregår først og fremst i form av ukentlig veiledning og gjennomgang av prosjektarbeider.

I tillegg kan undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, workshops og feltarbeid. Felles gjennomganger der studentene legger frem eget arbeid eller gruppearbeid i plenum utgjør en viktig del av undervisningen.

Kontakten mellom lærere og studenter foregår på tomannshånd, i grupper eller i plenum.  

Curriculum

Kursanansvarlig utarbeider pensumliste

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Not required
Presence required Required
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Courseworks required:
Presence required:Not required
Comment:
Mandatory coursework:Presence required
Courseworks required:
Presence required:Required
Comment:
Mandatory coursework:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Courseworks required:
Presence required:Required
Comment:
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)IndividualPass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment: