fbpx 61 142 Økologi for landskapsarkitektur - Vegetasjon og økotyper | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Start semester

61 142 Økologi for landskapsarkitektur - Vegetasjon og Økotyper

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Økologi for landskapsarkitektur - Vegetasjon og økotyper
Credits: 
4
Course code: 
61 142
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2020 Spring
Assessment semester: 
2020 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2020
Person in charge
Kari Anne Bråthen
Required prerequisite knowledge

Bestått studiodelen av første og andre semester. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i første studieår, samt hele 3 semester.

Course content

Emnet gir en grunnleggende innføring i sentrale økologiske konsepter relatert til vegetasjonsdannelse og økotyper i relasjon til vannsystemer

Learning outcome

Kunnskaper: 

  • Kjennskap til vegetasjon og økotyper som komplekse enheter
  • Grunnleggende kjennskap til sentrale økologiske konsepter som forklarer dannelsen av og opprettholdelsen av vegetasjons- og økotyper  

Ferdigheter

  • Kunne integrere abstrakte økologiske begrep i forståelsen av  vegetasjons- og økotyper 

Generell kompetanse: 

  • Kunne koble økologiske konsepter til utviklingen av landskapsarkitektur
Working and learning activities

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner individuelt eller i gruppe

Curriculum

Emneansvarlig utarbeider pensumliste

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Presence required Required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Presence required
Courseworks required:
Presence required:Required
Comment:
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Home ExaminationIndividualA-F
Vurderinger:
Form of assessment:Home Examination
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment: