fbpx 70 113 Skriveøvelser Design | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

70 113

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Skriveøvelser Design
Credits: 
10
Course code: 
70 113
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2019 Autumn
Assessment semester: 
2019 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2019
Person in charge
Steinar Killi
Required prerequisite knowledge

Kurset er et tilbud til de studentene som har Ex-phil fra før, når de begynner på AHO.

Course content

Syv design tekster, artikler, kapitler, presentasjoner blir diskutert i grupper. Forskjellige professorer vil tilrettelegge tekstene med tilhørende arbeidoppgaver gjennom kurset. Tekstene vil representere forskjellige tilnærminger til designfaget.

Learning outcome

KUNNSKAPER

Studentene skal kunne :

  • Ha et overblikk over forskjellige skriftlige formater innenfor design
  • Foreta en analyse av design tekster, med tanke på innhold og uttrykk
  • Kritisk lesning av fagtekster innen designfeltet.

FERDIGHETER
Studentene skal kunne anvende metoder som:

  • Komparativ analyse
  • Nærlesning av fagtekster i forskjellige sjangere
  • Forståelse for hvordan design sees og beskrives innenfor forskning samt i litterær og kunstnerisk sammenheng

 

GENERELL KOMPETANSE

  • Ha kjennskap til formater og strukturer i design litteraturen
  • Kjenne til typiske trekk ved design-faglig litteratur
  • Kunne diskutere og beskrive design i en rekke genre
Working and learning activities

Tekster vil bli distribuert og behandlet i seminarer med ansvarlig professor. En arbeids oppgave utføres i sammenheng med hver tekst.

Curriculum

Vil bli gitt ved oppstart av kurset

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Exercise6Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Exercise
Courseworks required:6
Presence required:Not required
Comment:
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment:
Workload activityComment
Attendance
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment: