fbpx | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

80 113 GK1 Skriveøvelser

Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK1 Skriveøvelser
Credits: 
10
Course code: 
80 113
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2022 Autumn
Assessment semester: 
2022 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2022
Person in charge
Mari Lending
Required prerequisite knowledge

For førsteårsstudenter i studieprogram Master i arkitektur eller Master i landskapsarkitektur med bestått ExPhil eller lignende emne.

Course content

Skriveøvelser gir en innføring i å iaktta og beskrive arkitektur, kunst, rom og landskap, og en introduksjon til ulike akademiske, kunstneriske og stilistiske genre. Vi tolker objekter, materialer og omgivelseskvaliteter gjennom tekster, bilder, film, objekter og rom. Bakgrunnsmaterialet kan være litterært, dokumentarisk eller teoretisk, og hentet fra filosofien eller historien, fra romaner, poesi, billedkunst, installasjoner, utstillinger eller museumssamlinger. Skriveøvelsene er ment å åpne opp en verden av arkitektur, kunst og landskap innenfor litterære, historiske og kunstneriske sammenhenger.

Learning outcome

Kunne beskrive rom, arkitektur, objekter og landskap fra filmer, kunstverk og litterære verk. Studentene lærer å beskrive arkitektur i mange genre. Skriveøvelsene er innrettet mot å høyne genreforståelse og -kompetanse.

Working and learning activities

Hver uke får studenten utdelt en tekst, et bilde, en film, e.l., eller vi drar og ser et sted eller en utstilling. Oppgaveformatet varierer noe fra uke til uke, men besvarelsen vil normalt bestå av en kort tekst. 

Besvarelsen skal lastes opp på Moodle og presenteres i plenum i seminaret.

Hver oppgavetekst inneholder detaljert instruks om hva som skal leveres og hvordan. Kurset er ikke forelesningsbasert, men tar utgangspunkt i tekstpresentasjoner, diskusjon og samtale. Etter respons fra faglærer og medstudenter skal den enkelte besvarelsen redigeres. Mot slutten av semesteret skal alle besvarelsene samles i en håndlaget, innbundet bok som leveres til avtalt dato. Endelig eksamen finner sted i desember. Sensuren er muntlig og basert på det innleverte materialet.

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Presence required Required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Presence required
Courseworks required:
Presence required:Required
Comment:
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Project assignmentIndividualA-FThe student will make a selection of all the text handed in during the semster texts, and produce a little book. The final reviews will assess both the quality of the written texts and the book design.
Vurderinger:
Form of assessment:Project assignment
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment:The student will make a selection of all the text handed in during the semster texts, and produce a little book. The final reviews will assess both the quality of the written texts and the book design.
Workload activityComment
Individual problem solvingThe course runs every Monday and the students hand in one text each week.
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Individual problem solving
Comment:The course runs every Monday and the students hand in one text each week.