fbpx GK2 Arkitekturhistorie 1 | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

GK2 Arkitekturhistorie 1

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK2 Arkitekturhistorie 1
Course code: 
80 123
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2017 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Required prerequisite knowledge

Obligatorisk for 2. semester arkitektur

Course content

Kurset gir en innføring i vestens arkitektur- og kunsthistorie fra førhistorisk tid fram til ca. 1850. Forelesninger og pensum er konsentrert om en serie utvalgte monumenter og har til hensikt å plassere disse innenfor en bred fortolkningspraksis som favner billedkunst, litteratur, arkeologi såvel som bygningenes forskningshistorie generelt.

Learning outcome

Det forventes at studentene erverver oversikt over hovedverker, tendenser og perioder i arkitektur- og kunsthistorien. Han eller hun skal kunne gjenkjenne verk fra ulike perioder og analysere bygninger med hensyn til bruk, konstruksjon, materialer og historisk kontekst. I tillegg forventes det at studenetene kan innta en konstruktiv, kritistsk holdning til historiefaget og til dets modeller og periodiseringer.

Working and learning activities

Kurset er basert på forelesninger som følger historien kronologisk og på obligatrisk pensum, som presenteres ved semesterstart. Studentene forventes å delta aktivt i studentpresentasjoner, uhøytidelige gjennomganger og på ekskursjonen som finner sted mot slutten av semesteret.

Mandatory courseworkPresence requiredComment
Presence requiredNot required Forelesninger er obligatorisk.
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Presence required
Presence required:Not required
Comment: Forelesninger er obligatorisk.
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Written ExamIndividualA-FEksamensform: Skoleeksamen
Vurderinger:
Form of assessment:Written Exam
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment:Eksamensform: Skoleeksamen