fbpx | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

MARV10

Credits: 
30
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Masteroppgave
Course code: 
MARV10
Level of study: 
Executive Master
Teaching semester: 
2027 Spring
2027 Autumn
Assessment semester: 
2027 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2027
Person in charge
Even Smith Wergeland
Kolbjørn Nesje Nybø
Course content

Modul 10 går over ett år der studentene skriver masteroppgave. Kunnskap, kompetanse og ferdigheter ervervet gjennom masterstudiet manifesterer seg her. Den avsluttende masteroppgaven omhandler et selvvalgt emne. Det kan være en teoretisk problemstilling eller prosjektoppgave. En teoretisk problemstilling kan undersøkes gjennom empiriske eller teoretiske studier. Studenten kan velge å undersøke spørsmål fra egen praksiserfaring eller et helt annet emne innenfor arkitekturvern.

 

Learning outcome

Studenten kan skrive en lang akademisk tekst i form av en masteroppgave med problemstilling, teori, mulig empiri, drøftinger og konklusjon. Studenten har dypere innsikt i temaet for masteroppgaven.

Working and learning activities

Studenten får individuell veiledning på masteroppgaven. I tillegg organiserer kursansvarlig oppfølgingsseminarer og fellessamlinger gjennom året 2027.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
ReportIndividualPass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Report
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment: