fbpx | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Start semester

MARV10

Credits: 
30
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Masteroppgave
Course code: 
MARV10
Level of study: 
Executive Master
Teaching semester: 
2023 Autumn
2024 Spring
Assessment semester: 
2024 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2024
Person in charge
Even Smith Wergeland
Kolbjørn Nesje Nybø
Course content

Modul 10 går over ett år der studentene skriver masteroppgave. Kunnskap, kompetanse og ferdigheter ervervet gjennom masterstudiet manifesterer seg her. Den avsluttende masteroppgaven omhandler et selvvalgt emne. Det kan være en teoretisk problemstilling eller prosjektoppgave. En teoretisk problemstilling kan undersøkes gjennom empiriske eller teoretiske studier. Studenten kan velge å undersøke spørsmål fra egen praksiserfaring eller et helt annet emne innenfor arkitekturvern.

Studenten får individuell veiledning på masteroppgaven. I tillegg organiserer kursansvarlig oppfølgingsseminarer og fellessamlinger gjennom året.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
ReportIndividualPass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Report
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment: