fbpx | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

MARV3

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Studietur
Course code: 
MARV3
Level of study: 
Executive Master
Teaching semester: 
2021 Spring
Assessment semester: 
2021 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2021
Person in charge
Even Smith Wergeland
Kolbjørn Nesje Nybø
Course content

Denne modulen omfatter en ukes studietur til en europeisk storby, der vi skal undersøke aktuelle problemstillinger med blikk på forholdet mellom vern og utvikling. Tanken er at store deler av kunnskapsunderlaget fra Modul 1 og 2 skal kunne aktiviseres både i forberedelsene til turen, under selve oppholdet og i oppgaveskrivingen etterpå. Studentene vil få utdelt et sted å undersøke i den aktuelle byen, enten i form av et enkeltbygg, et område eller en infrastruktur. Formålet med dette er at de skal forberede en muntlig presentasjon og formidle denne på det aktuelle stedet under studieoppholdet. En kortfattet skriftlig presentasjon skal også leveres på forhånd, slik at studentene kan ha med et lite introduksjonshefte på turen.

Studieturens mål og modulens videre innhold vil være avklart til det første seminaret under modul 1 i januar 2021. 

Learning outcome

Studentene skal ha kunnskap om viktige problemstillinger, strategier, løsninger og diskusjoner knyttet til vern og utvikling på bygningsnivå, for byområder og på regionalt nivå. De skal kunne skjønne historiske forhold så vel som hvordan nyere vernestrategier har endret aktuelle steder som inngår i programmet.

Working and learning activities

Modulen består av en ekskursjon, samt litteraturstudier og arbeid på forhånd med utdelt case.

Seminar I og II:            

  • Studietur med feltarbeid (6 dager).
  • Turen krever forarbeid der studentene tar ansvar for en del hver.
Curriculum

Et oppdatert pensum som bestemmes senere.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Home ExaminationIndividualPass / fail
Oral presentationIndividualPass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Home Examination
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:
Form of assessment:Oral presentation
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment: