fbpx | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

MARV4

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Arkitekturanalyse
Course code: 
MARV4
Level of study: 
Executive Master
Teaching semester: 
2021 Autumn
Assessment semester: 
2021 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2021
Person in charge
Kolbjørn Nesje Nybø
Even Smith Wergeland
Course content

Modulen omhandler analyse og verdisetting og tolkning av konkrete bygninger. Dette vil forholde seg til bygningenes stedstilhørighet, typologi og arkitekturhistoriske kontekst, samt tolkninger av enkeltbygninger – deres konstruksjoner, håndverksmessige utførelse og endringshistorikk. Modulen presenterer sentrale undersøkelsesmetoder som benyttes for å finne frem til en bygnings historikk, identitet og oppbygging.

Learning outcome

Modulen vil gi studenten kunnskap om viktige undersøkelsesmetoder som brukes på bygninger, og gi studentene bedre forståelse for sammenhengen mellom arkitektoniske helheter og -deler. Modulen skal også gi studentene bedre kunnskap om skriftlig framstilling av arkitekturanalyser, og bruk av et begrepsapparat innenfor samme.

Working and learning activities

Modulen består av to seminarer og avsluttende muntlige presentasjoner. Seminar I og II er forelesninger og diskusjoner. På sluttseminaret presenterer studentene sin oppgave i plenum, med påfølgende kommentarer og diskusjon.

Seminar I:        

  • Introduksjon. Analyser og analysemetoder. Arkiv og kilder.
  • Bygningsarkeologisk metode, dateringsmetoder, analysering og tolkning

Seminar II:       

  • Oppmåling, metoder og verktøy (også bruk av data), håndverksteknikker, m.m.
  • Tekniske bygningsundersøkelser, fargeundersøkelser, overflater, listverk, m.m.
  • Verdisetting

Muntlig:           

  • Presentasjon og drøfting av hjemmeoppgaver
Curriculum

Et oppdatert pensum som bestemmes senere.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Home ExaminationIndividualPass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Home Examination
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment: