fbpx | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Start semester

Valgbare fordypningskurs

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Valgbare fordypningskurs
Credits: 
12
Course code: 
MA_FK
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2019 Autumn
2020 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Required prerequisite knowledge

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Learning outcome

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten;

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required