fbpx | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

MURB1

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Introduksjon // Urbanisme og bærekraftig byutvikling
Course code: 
MURB1
Level of study: 
Executive Master
Teaching semester: 
2021 Spring
Assessment semester: 
2021 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2021
Person in charge
Peter Hemmersam
Course content

Modulen gir en introduksjon til urbanisme som fagfelt. Vi tar utgangspunkt i dagens utfordringer og bringer inn forskningsbasert kunnskap, byteori og internasjonale eksempler. Modulen gjennomgår et utvalg viktige posisjoner og teorier i fagfeltet og diskuterer disse kritisk. Det gir en tverrfaglig inngang til urbanisme og viser et spenn av vitenskapelige fagtradisjoner innenfor fagfeltet. Posisjoner og perspektiver konkretiseres og forankres i norske diskusjoner, og gir et fundament for kritisk refleksjon videre i studiet.

Learning outcome

Studentene kjenner vesentlige posisjoner og teorier i urbanisme som fagfelt. De forstår viktige sammenhenger mellom byutvikling, bærekraft og nyere samfunnsutvikling, og blir i stand til å diskutere disse kritisk i et historisk og samtidig perspektiv.

Working and learning activities

Modulen består av to seminarer, pensumlitteratur, selvstudium og hjemmeeksamen.

Seminar I:

  • Forelesninger, diskusjoner, og introduksjoner.
  • På det første seminaret får studentene en introduksjon til AHO og studieprogrammet. Studentene får tilgang til datanett, lokaler og bibliotek samt innføring i bruk av AHOs læringsplattform.
  • Utvalgte pensumtekster diskuteres i grupper.

Seminar II:

  • Forelesninger, diskusjoner og introduksjonsforelesninger. Sesjon om å skrive og drøfte.

 

Curriculum

Et oppdatert pensum vil foreligge ved opptak til studiet.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Home Examination-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Home Examination
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment: