fbpx | The Oslo School of Architecture and Design

Help us to make this website better. Answer this short survey

Languages

MURB2

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Urbanismehistorie og samtidspraksiser
Course code: 
MURB2
Level of study: 
Executive Master
Teaching semester: 
2021 Spring
Assessment semester: 
2021 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2021
Person in charge
Lisbet Harboe
Jonny Aspen
Peter Hemmersam
Course content

Urbanismehistorie: Modulen omhandler by- og byplanhistorie med hovedvekt på byutviklingen fra industrialismen og frem til i dag. Det legges vekt på en arkitektfaglig innfallsvinkel til byens rom og form og fellesrom. Vi ser på sammenhengen mellom de samfunnsmessige drivkreftene bak byutviklingen, på byformidealer samt urbanitet forstått som et samlebegrep for byens sosio-kulturelle forhold.

Samtidspraksiser: Modulen gir oversikt over aktuelle urbanismepraksiser i et europeisk og globalt kunnskapsfelt. Vi ser på teorier, strategier, styringsverktøy og prosjekter utarbeidet for å: 1) lede endrings- og byutviklingsprosesser over tid, 2) bidra til bærekraftige løsninger, og 3) ivareta et mangfold av behov og interesser.

Modul 2 vil være forberedende til ekskursjonen i Modul 3 og diskusjonene av samtidspraksiser fortsetter inn i neste modul.

Learning outcome

Studentene har kunnskap om sentrale temaer, epoker og teorier innen moderne urbanismehistorie. De kan reflektere over sammenhenger mellom drivkreftene i byutviklingen, arkitektonisk og landskapsarkitektonisk formgivningspraksis, samt spørsmål om urbanitet. De kan anvende historisk kunnskap som referanse i eget arbeid, reflektere over den samfunnsmessige og historiske betydningen av byformingspraksiser, samt utøve fagkritikk.

Working and learning activities

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og hjemmeeksamen. Det ene seminar omhandler moderne urbanismehistorie og omfatter forelesninger, diskusjoner og gjennomgang av pensum. Dette seminaret er felles med Videreutdanningsmaster i arkitekturvern. Det andre seminaret tar for seg samtidspraksiser innen urbanisme og omfatter forelesninger og diskusjon av pensumtekster, samt en introduksjon til kritisk og drøftende skriving før første hjemmeeksamen.

Curriculum

Et oppdatert pensum vil forelegge tre uker før modulen starter.  

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Home Examination-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Home Examination
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment: