fbpx | The Oslo School of Architecture and Design

Help us to make this website better. Answer this short survey

Languages

MURB3

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Studietur
Course code: 
MURB3
Level of study: 
Executive Master
Teaching semester: 
2021 Spring
Assessment semester: 
2021 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2019
Person in charge
Peter Hemmersam
Course content

Denne modulen omfatter en ukes studietur. Vi ser på byutviklingsprosesser, transformasjon og arkitektur i en europeisk by. Omvisninger, byvandringer, presentasjoner og seminarer skal forklare endrings- og byutviklingsprosessene, avdekke de bærekraftige sidene av utviklingen, vise formingen av byens omgivelser og hvordan det stedegne ivaretas i utviklingen.

Destinasjonene for studieturen presenteres ved oppstart av studiet.   

Learning outcome

Studentene har kunnskap om viktige problemstillinger, strategier, løsninger og diskusjoner knyttet bærekraftig byutvikling, transformasjon og byforming, basert på byen vi studerer. De får kompetanse innen europeiske urbanismepraksiser, og kan kritisk anvende denne kunnskapen i egen praksis og i faglig-teoretiske diskusjoner.

Working and learning activities

Modulen består av pensumlitteratur, forarbeid, studietur, selvstudium og hjemmeeksamen.

Seminar I og II: 

  • Studietur med feltarbeid.
  • Turen krever forarbeid.
Curriculum

Et oppdatert pensum er klart tre uker før oppstart på modulen.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Home Examination-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Home Examination
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment: