fbpx | The Oslo School of Architecture and Design

Help us to make this website better. Answer this short survey

Languages

MURB5

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Byforskning og byanalyser
Course code: 
MURB5
Level of study: 
Executive Master
Teaching semester: 
2021 Autumn
Assessment semester: 
2021 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2021
Person in charge
Lisbet Harboe
Peter Hemmersam
Course content

Dagens byutvikling er en arena der ulike byforståelser møtes. Vi ser på hvordan det forskes på byen og dens rom fra ulike perspektiver, samt hvordan forskjellige analysepraksiser danner utgangspunkt for planlegging og byforming. Denne innledningen danner starten på et gruppearbeid som handler om å analysere et konkret sted ut fra forskjellige perspektiver – fysiske, historiske, sosiale, opplevelsesmessige, mm. Byanalyser angir ressurser og utfordringer som bidrar til valg av virkemidler.

Learning outcome

Studentene har kunnskap om viktige byforståelsesrammer og analyseformer. De har oversikt over relevante former for byanalyse og har ferdigheter som gjør dem i stand til å velge, anvende og kritisk diskutere ulike urbane analysemetoder. Studentene kan kritisk diskutere analyseformer, virkemidler og sammenhengene mellom dem.

Working and learning activities

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og hjemmeeksamen.

Seminar I:

  • Forelesninger, pensumgjennomgang, diskusjoner og forberedelse av byanalyse.

Seminar II:

  • Byanalyse og presentasjon i grupper.
Curriculum

Et oppdatert pensum vil forelegge tre uker før modulen starter.  

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Home Examination-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Home Examination
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment: