fbpx | The Oslo School of Architecture and Design

Help us to make this website better. Answer this short survey

Languages

MURB8

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Bypolitikk, planlegging og styring
Course code: 
MURB8
Level of study: 
Executive Master
Teaching semester: 
2022 Autumn
Assessment semester: 
2022 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2022
Person in charge
Lisbet Harboe
Course content

Modulen diskuterer politikkutforming, lovverk, forvaltning og gjennomføring. Det inkluderer roller og rolleforståelse, prosessuelle redskaper inkludert medvirkning, gjennomføringsstrategier, maktstrukturer og uformell makt. Vi ser på offentlig og privat samspill, eiendomsutvikling og former for offentlig styring. Vi bringer inn forskningsbasert kunnskap, konkrete erfaringer og drar på ekskursjon til konkrete byutviklingsområder/byer i Norge. Modulen spenner fra store, overordnede diskusjoner til konkrete strategier og styringsverktøy.

Learning outcome

Studentene har kunnskap om aktuelle temaer og diskusjoner knyttet til politikkutforming, lovverk, forvaltning og gjennomføringsstrategier, inkludert offentlig og privat samspill. Studentene har utvidet sin rolleforståelse og kjenner flere operasjonelle muligheter for styring. De kan ta et kritisk perspektiv for å diskutere politikk, roller, makt og konsekvenser, så vel som anvende kunnskapen i egen praksis samt i faglig-akademiske sammenhenger.

Working and learning activities

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og hjemmeeksamen.

Seminar I:

  • Forelesninger, diskusjoner og gjennomgang av pensum.

Seminar II:

  • Ekskursjon, forelesninger og diskusjoner.
  • Sesjon om å skrive og drøfte.
Curriculum

Et oppdatert pensum vil forelegge tre uker før modulen starter.  

Klikk her for pensumliste i Leganto.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Home Examination-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Home Examination
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment: