fbpx | The Oslo School of Architecture and Design

Help us to make this website better. Answer this short survey

Languages

MURB9

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Forberedelse til masteroppgave
Course code: 
MURB9
Level of study: 
Executive Master
Teaching semester: 
2022 Autumn
Assessment semester: 
2022 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2022
Person in charge
Lisbet Harboe
Course content

I modulen ser vi på hva som kjennetegner gode masteroppgaver av ulike typer. Vi ser på oppbygningen av en masteroppgave og dens innhold i form av faglige redegjørelser, kildekritikk, argumentasjon og drøfting. Studentene arbeider videre med å avgrense tema og vinkling på masteroppgaven inkludert problemstilling, disposisjon, litteratur, valg av eventuelle eksempler og steder – med det formål å utvikle en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Modulen kan i tillegg inkludere enkelte forelesninger om enkelttemaer som ennå ikke er godt nok belyst.

Learning outcome

Studentene kan programmere, disponere og begynne arbeidet med en akademisk oppgave. De har utarbeidet prosjektbeskrivelsen for masteroppgaven.

Working and learning activities

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og hjemmeeksamen.

I forkant av seminarene og mellom seminarene arbeider studentene med prosjektbeskrivelse og masteroppgave. De veiledes i dette og diskuterer med medstudentene.

Seminar I:

  • Forelesninger, diskusjoner og gjennomgang av skisse til prosjektbeskrivelse.
  • Gruppediskusjoner om masteroppgavenes innhold og arbeidsprosessen.

Seminar II:

  • Forelesninger, diskusjoner og gjennomgang av prosjektbeskrivelse.
Curriculum

Et oppdatert pensum vil forelegge tre uker før modulen starter.  

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Report-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Report
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment: