fbpx MARV7 Arkitekturanalyse | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Start semester

MARV7

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Arkitekturanalyse
Course code: 
MARV7
Level of study: 
Executive Master
Teaching semester: 
2020 Spring
Assessment semester: 
2020 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2020
Person in charge
Even Smith Wergeland
Kolbjørn Nesje Nybø
Course content

Modulen omhandler analyse og verdisetting og tolkning av konkrete bygninger. Den tar for seg sentrale undersøkelsesmetoder som benyttes for å finne frem til en bygnings historikk, oppbygging og identitet. Bygningsarkeologi vil være sentralt.

Learning outcome

Modulen vil gi studenten kunnskap om viktige undersøkelsesmetoder som brukes på bygninger, og gi studentene bedre forståelse for sammenhengen mellom arkitektoniske helheter og -deler. Modulen skal også gi studentene bedre kunnskap om skriftlig framstilling av arkitekturanalyser, og bruk av et begrepsapparat innenfor samme.

Working and learning activities

Modulen består av tre seminarer og avsluttende muntlige presentasjoner. Seminar I, II og III er forelesninger og diskusjoner. På sluttseminaret presenterer studentene sin oppgave i plenum, med påfølgende kommentarer og diskusjon.

Seminar I:        

  • Introduksjon. Analyser og analysemetoder. Arkiv og kilder.
  • Bygningsarkeologisk metode, dateringsmetoder, analysering og tolkning

Seminar II:       

  • Oppmåling, metoder og verktøy (også bruk av data), håndverksteknikker, m.m.
  • Tekniske bygningsundersøkelser, Fargeundersøkelser, overflater, listverk, m.m.
  • Verdisetting

Seminar III:    

  • Tolkninger, konsepter og strategier      

Muntlig:                      

  •  Presentasjon og drøfting av hjemmeoppgaver
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Home ExaminationIndividualPass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Home Examination
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment: