fbpx MARV8 Vern, politikk og administrasjon + studietur | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

MARV8

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Vern, politikk og administrasjon + studietur
Course code: 
MARV8
Level of study: 
Executive Master
Teaching semester: 
2024 Autumn
Assessment semester: 
2024 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2024
Person in charge
Even Smith Wergeland
Kolbjørn Nesje Nybø
Course content

Denne modulen retter søkelys mot den formelle verden av lovverk, forskrifter, forvaltningsapparat og politikk. Temaet er samspill mellom roller, mandat og aktører, men det blir også kastet lys over typiske konfliktlinjer og uenigheter. Det store spørsmålet er hvordan de ulike aktørene håndterer dette, i møte med de formelle dokumentene - men også med hverandre - og hvilket spillerom de har med tanke på å utføre den rollen de innehar. Modulen diskuterer politikkutforming og strategier for gjennomføring der det fokuseres på offentlig og privat samspill i dagens byutvikling, med særlig vekt på vernespørsmål. Vi ser på gjennomføringsstrategier, prosessuelle redskaper, medvirkning, lovverk, roller og rolleforståelse, politiske prosesser, maktstrukturer og uformell makt.

Vi henter fram noen av strategiene, prosessene og verktøyene fra tidligere moduler for å diskutere dem i denne sammenhengen. Dette er den siste rene fagmodulen i studiet (modul 9 er viet forberedelse til masteroppgaver), og det er derfor naturlig å samle trådene fra studiet i oppsummerende diskusjoner

Learning outcome

Studentene skal få nær kjennskap til de berøringspunktene det er mellom offentlig og privat sektor med tanke på kulturminneforvaltning, på mange ulike nivåer. Seminarene understøtter tidligere innsikt i praksisverdenen med skreddersydde forelesninger om forvaltningsprinsipper, håndtering og tolkning av lovverk, mandat og roller i forvaltningssystemet, politiske perspektiver på vern m.m. Studentene skal sitte igjen med god innsikt i dette.

Working and learning activities

Modulen består av to seminarer og litteraturstudier.

 

Seminar I:         Forelesninger og diskusjoner. Dette seminaret er felles med urbanisme.

Seminar II:        Forelesninger og diskusjoner.

Curriculum

Et oppdatert pensum er klart tre uker før første seminar.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Home ExaminationIndividualPass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Home Examination
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment: