fbpx MARV9 Forberedelse til masteroppgave | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

MARV9

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Forberedelse til masteroppgave
Course code: 
MARV9
Level of study: 
Executive Master
Teaching semester: 
2024 Autumn
Assessment semester: 
2024 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2024
Person in charge
Even Smith Wergeland
Kolbjørn Nesje Nybø
Course content

Krav til masteroppgaven samt krav til akademisk tekst gjennomgås i denne modulen. Dette inkluderer faglige redegjørelser, kildekritikk, drøftinger og oppbygningen av masteroppgave som akademisk tekst. Studentene arbeider videre med et tema, konkrete eksempler og oppgavens disposisjon fram mot en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. De veiledes i dette og diskuterer med sine medstudenter.

I denne modulen kan vi inkludere forelesninger om enkelttemaer som ennå ikke er godt nok belyst.

Learning outcome

Studentene skal være i stand til å programmere, disponere og begynne arbeidet med en akademisk avhandling. De har utarbeidet prosjektbeskrivelsen for masteroppgaven.

Working and learning activities

Modulen består av to seminarer og litteraturstudier.

I forkant av gjennom modulen arbeider studentene med å utvikle tema, ’case’ og disposisjon for masteroppgaven from mot en prosjektbeskrivelse. De veiledes i dette og diskuterer med medstudentene.

Seminar I:        

  • Forelesninger, presentasjoner og diskusjoner.

Seminar II:      

  • Forelesninger, presentasjoner og diskusjoner
Curriculum

Et oppdatert pensum er klart tre uker før første seminar.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Report-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Report
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment: