fbpx MURB8 Bypolitikk, planlegging og styring | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

MURB8 Bypolitikk, samspill, styring og gjennomføring

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Bypolitikk, planlegging og styring
Course code: 
MURB8
Level of study: 
Executive Master
Teaching semester: 
2024 Autumn
Assessment semester: 
2024 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2024
Person in charge
Peter Hemmersam
Course content

Modulen diskuterer politikkutforming, lovverk, forvaltning og gjennomføring. Det inkluderer roller og rolleforståelse, prosessuelle redskaper, medvirkning, gjennomføringsstrategier, maktstrukturer og uformell makt. Vi ser på offentlig og privat samspill, eiendomsutvikling og former for offentlig styring. Modulen gir forskningsbasert kunnskap, konkrete erfaringer og ekskursjon til konkrete byutviklingsområder/byer i Norge. Modulen spenner fra store, overordnede diskusjoner til konkrete strategier og styringsverktøy.

Learning outcome

Studentene har kunnskap om aktuelle temaer og diskusjoner om politikkutforming, lovverk, forvaltning og gjennomføringsstrategier, inkludert offentlig og privat samspill. Studentene har utvidet sin rolleforståelse og kjenner flere operasjonelle muligheter for styring. De kan ta et kritisk perspektiv for å diskutere politikk, roller, makt og konsekvenser. De kan anvende kunnskapen i egen praksis samt i faglig-akademiske diskusjoner.

Working and learning activities

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og prosjektoppgave

Seminar I:

  • Forelesninger, diskusjoner og gjennomgang av pensum.

Seminar II:

  • Ekskursjon, forelesninger og diskusjoner.
  • Sesjon om å skrive og drøfte.
Curriculum

Et oppdatert pensum vil forelegge tre uker før modulen starter.  

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Project assignment-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Project assignment
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment: