Kom Hjem - Et virtuelt hjemme-sykehus for premature nyfødte

Andrea Kristine Lysgaard

Diploma project

Spring 2019
Institute of Design

Mosse Sjaastad
Einar Sneve Martinussen
Marianne Støren Berg
Kom Hjem er en konseptskisse av et digitalt samarbeidsverktøy for Sykehuset i Vestfold, SiV. Verktøyet skal brukes av sykepleiere og foreldre til premature nyfødte. Dette muliggjør et hjemme-sykehus på nyfødtavdelingen ved SiV, der mor og barn kan komme tidligere hjem.
 
Samarbeidsverktøyet er
- et digitalt oppslagsverk for informasjon
- synlige verdier av parametere som blir målt på barnet
- en kommunikasjonsplattform mellom foreldre og sykepleiere etter hjemreise
- en triage (grønn, gul og rød), der grad av alvor blir beskrevet i tre scenarioer
 
Kom Hjem som konseptskisse har bidratt til visjon og detaljering som en del av et forprosjekt for innovasjonsprosjektet Virtuelt Hjemme-Sykehus, VHS ved SiV. Diplomoppgaven vil gi innovasjonsprosjektet innsiktsmateriell og et mulighetsrom de kan bygge videre på. 
andrea_kristine_lysgaard-2.jpg
Andrea Kristine Lysgaardandrealysgaard@gmail.comlysgaard.design