fbpx Diplom arkitektur | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Diplom arkitektur

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Diplom arkitektur
Credits: 
30
Course code: 
12 701
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2016 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Required prerequisite knowledge

Bestått to års masterprogram, godkjent portofolio for masternivå samt pre-diplom rapport godkjent av veileder og instituttleder.

Course content

Diplomsemesteret ved AHO er et individuelt studium med en selvvalgt tematikk. Diplomkandidaten skal gjennom semesteret utvikle et prosjekt i samråd med sin veile-der og skal innen en gitt frist levere et prosjekt av høy faglig kvalitet.

Learning outcome

- evne til å gi form til en arkitektonisk problemstilling gjennom vitenskapelig og kunstnerisk utviklingsarbeid
- forståelse for fagets sosiale, kulturelle og teknologiske forutsetningene
- evnen til å mestre fagets metoder, arbeidsredskap og medier
- forståelse for fagets historiske, teoretiske og samfunnsmessige grunnforutset-ninger
- evnen til å kommunisere ideer og prosjektmateriale til fagfeller og lekmenn
- selvstendig og ansvarlig holdning til faget
- evnen til å definere sitt eget faglige ståsted

Working and learning activities

Diplomsemesteret er et individuelt studium. Studenten er selv ansvarlig for tematikk og arbeidsform, beskrevet i en på forhånd godkjent diplomrapport.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
GroupingGrading scaleComment
IndividualPass / failBestått/ikke betått. Vurdert av eksterne sensorer
Vurderinger:
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:Bestått/ikke betått. Vurdert av eksterne sensorer