fbpx 12 701 Diplom arkitektur | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

12 701

Credits: 
30
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Diplom arkitektur
Course code: 
12 701
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2018 Autumn
Assessment semester: 
2018 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Required prerequisite courses: 
12 400 Pre-diploma
Required prerequisite knowledge

Bestått 300 studiepoeng, inkludert obligatorisk pre-diplom kurs.

Course content

Diplomsemesteret ved AHO er et individuelt studium med en selvvalgt tematikk. Diplomkandidaten skal gjennom semesteret utvikle et prosjekt i samråd med sin veile-der og skal innen en gitt frist levere et prosjekt av høy faglig kvalitet.

Learning outcome

- evne til å gi form til en arkitektonisk problemstilling gjennom vitenskapelig og kunstnerisk utviklingsarbeid - forståelse for fagets sosiale, kulturelle og teknologiske forutsetningene

- evnen til å mestre fagets metoder, arbeidsredskap og medier - forståelse for fagets historiske, teoretiske og samfunnsmessige grunnforutset-ninger

- evnen til å kommunisere ideer og prosjektmateriale til fagfeller og lekmenn - selvstendig og ansvarlig holdning til faget

- evnen til å definere sitt eget faglige ståsted

Working and learning activities

Diplomsemesteret er et individuelt studium. Studenten er selv ansvarlig for tematikk og arbeidsform, beskrevet i en på forhånd godkjent diplomrapport.  Den godkjente pre-diplom rapporten skal leveres i begynnelsen av diplomsemesteret og være godkjent av veileder og instituttleder.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Project assignmentIndividualPass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Project assignment
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment: