fbpx 40 161 GK6 Konstruksjon, teknologi og økologi | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Start semester

40 161 GK6 Konstruksjon, teknologi og økologi

Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK6 Konstruksjon, teknologi og økologi
Credits: 
6
Course code: 
40 161
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2018 Spring
Assessment semester: 
2018 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2018
Person in charge
Marius Nygaard
Gro Bonesmo
Required prerequisite knowledge

Kurset er obligatorisk for alle studenter på GK6 arkitektur

Course content

Kurset har en generell del og en prosjektorientert del.

Den generelle delen består av en forelesningsserie som gir en introduksjon til hvordan byggemåte, inneklimakontroll og miljøhensyn påvirker arkitekturen i store, urbane prosjekter. Utforming og livsløp for konstruksjoner, klimaskall og systemer for ventilasjon, oppvarming, el-forsyning, vann og avløp blir gjennomgått. I tillegg diskuteres samvirket med byomgivelsenes topografi, vegetasjon, lokalklima, bebyggelsesmønster, kommunikasjonssystemer og tekniske infrastruktur.

I den prosjektorienterte delen integreres disse temaene i utviklingen av urbane og arkitektoniske strategier for grunnkursets hovedoppgave.

Learning outcome

Studentene skal ha kjennskap til og forståelse av grunnleggende prinsipper for konstruksjon og klimatisering av store, urbane prosjekter, og av samvirket mellom enkeltbygg og byomgivelser. De skal kunne anvende denne kunnskapen i arkitektonisk utforming av et relevant prosjekt.

Working and learning activities

For generell del: Forelesninger og seminarer.

For prosjektorientert del: Individuell veiledning og utarbeiding av delrapporter som viser hvordan kursets temaer er integrert i grunnkursets hovedoppgave.

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Presence required Not required
Exercise Not required
Supervision talks Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Presence required
Courseworks required:
Presence required:Not required
Comment:
Mandatory coursework:Exercise
Courseworks required:
Presence required:Not required
Comment:
Mandatory coursework:Supervision talks
Courseworks required:
Presence required:Not required
Comment:
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
ReportIndividualA-F
Vurderinger:
Form of assessment:Report
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment: