fbpx 40 161 GK6 Konstruksjon, teknologi og økologi | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Start semester

40 161 GK6 Konstruksjon, teknologi og økologi

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK6 Konstruksjon, teknologi og økologi
Course code: 
40 161
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2019 Spring
Assessment semester: 
2019 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Person in charge
Tine Hegli
Required prerequisite knowledge

Bestått alle emner i GK1 og GK2. Bestått studiodelen av GK3 og GK4. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i GK3, GK4 og hele GK5.

Course content

Kurset har en generell del og en prosjektorientert del.

Den generelle delen består av en forelesningsserie som gir en introduksjon til hvordan byggemåte, inneklimakontroll og miljøhensyn påvirker arkitekturen i store, urbane prosjekter. Utforming og livsløp for konstruksjoner, klimaskall og systemer for ventilasjon, oppvarming, el-forsyning, vann og avløp blir gjennomgått. I tillegg diskuteres samvirket med byomgivelsenes topografi, vegetasjon, lokalklima, bebyggelsesmønster, kommunikasjonssystemer og tekniske infrastruktur.

I den prosjektorienterte delen integreres disse temaene i utviklingen av urbane og arkitektoniske strategier for grunnkursets hovedoppgave.

Learning outcome

Studentene skal ha kjennskap til og forståelse av grunnleggende prinsipper for konstruksjon og klimatisering av store, urbane prosjekter, og av samvirket mellom enkeltbygg og byomgivelser. De skal kunne anvende denne kunnskapen i arkitektonisk utforming av et relevant prosjekt.

Working and learning activities

For generell del: Forelesninger og seminarer.

For prosjektorientert del: Individuell veiledning og utarbeiding av delrapporter som viser hvordan kursets temaer er integrert i grunnkursets hovedoppgave.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
ReportIndividualA-F
Vurderinger:
Form of assessment:Report
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment:
Workload activityComment
Attendance
Individual supervision
Lectures
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment:
Workload activity:Individual supervision
Comment:
Workload activity:Lectures
Comment: