fbpx Arkitektur og film; Kroppen og rommets morfologi | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Arkitektur og film; Kroppen og rommets morfologi

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Arkitektur og film; Kroppen og rommets morfologi
Course code: 
40 301
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2014 Autumn
Language of instruction: 
English
Required prerequisite knowledge

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet. Dvs. bestått grunnundervisning / bachelor i arkitektur.

Course content

Tilvirkning og representasjon av arkitektonisk rom i film/video:
En teoretisk og praktisk undersøkelse mot et diskursivt rom i video/film.
- Arkitektonisk kropp og rom i film har siden filmens begynnelse inspirert og påvirket arkitektonisk praksis. Nye produksjons- og representasjonsteknikker i 3D-verktøyer, spill, film og video fortsetter å utfordre vår forståelse for, og utvikling av det arkitektoniske rommet.
- Fordypningskurset ”Arkitektur & Film” skal sette fokus på kroppens og rommets morfologi undersøkt i fotografiske og bevegelige bilder. Kursets mål er å videre forstå, påvirke og kritisk utvikle det arkitektoniske rommet gjennom en fenomenologisk og perseptuell tilnærming.
- Kurset anvender videokamera og redigeringsverktøy som kreative redskaper til individuelt å observere, registrere og tolke ulike situasjoner og fenomener og med målet om på ny informere en romlig arkitektur.
- I en avsluttende eksperimenterende workshop i videoopptak og editering skal den individuelle erfaringen søke å argumentere for en tilvirkning og representasjon av arkitektonisk rom på film – et rom som ikke kan eksistere utenfor filmen/video.

Learning outcome

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten; ha fått en introduksjon til teorier innen arkitektur, film og video knyttet til kursets tema.

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten; ha fått en grunnleggende opplæring i bruk av digitalvideokamera og redigeringsverktøy (Adobe Premiere) som registrerings-, observerings- og fortolkningsredskap.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten; ha fått mulighet til å se på bruk av kamera/redigeringsverktøy som arkitektoniske hjelpemiddel for å føre en avansert, eksperimentell prosjektering basert på en aktuell, kritisk arkitekturdiskurs.

Working and learning activities

Kurset starter med en historisk, teoretisk og filosofisk diskusjon om film generelt, og om kinematisk representasjon av det arkitektoniske rommet i sær. Studentene introduseres til emnet via en forelesningsrekke, litteratur og en serie med film og videovisninger.
Øvelser i videoskissering* og videoeditering oppøver studentenes praktiske ferdigheter og innsikt i forholdet mellom rom og bilde, og rom i bilde.
En kursdag består typisk av en forelesning, visning av film/video, produksjon og diskusjon av videoskisser.
Studentene jobber for hver kursdag individuelt med oppgavene og leverer i slutten av dagen. Produsert material diskuteres i plenum. På to av kursdagene settes fokus på opplæring i bruk av programvare for video redigering (Adobe Premier Pro).
Avsluttende uke har et eget program. I år settes det fokus på menneskets kropp i bevegelse og i møte med romlige infrastrukturer og/eller hindringer. Kurset samarbeider en uke med den fransk/sveitsiske Butoh danser Julie Dind. Resultatet av sammarbeidet skal publiseres.

*Video-skisser (å tegne, drodle og male med video).

Mandatory courseworkPresence requiredComment
Presence requiredNot required10 kursdager (tirsdager). Oppmøte til forelesning.
Exercise10 kursdager (tirsdager). Gjennomføring av individuelle øvelser (videopptak).
1 uke (fordypningskursuke). Deltakelse og produksjon av endelig film.
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Presence required
Presence required:Not required
Comment:10 kursdager (tirsdager). Oppmøte til forelesning.
Mandatory coursework:Exercise
Presence required:
Comment:10 kursdager (tirsdager). Gjennomføring av individuelle øvelser (videopptak).
Mandatory coursework:
Presence required:
Comment:1 uke (fordypningskursuke). Deltakelse og produksjon av endelig film.
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Project assignmentIndividualPass / fail10 videoskisser levert og diskutert på kursdagene.
IndividualPass / failEndelig film produsert og diskutert i fordypningskursuke (workshop).
Vurderinger:
Form of assessment:Project assignment
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:10 videoskisser levert og diskutert på kursdagene.
Form of assessment:
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:Endelig film produsert og diskutert i fordypningskursuke (workshop).
Workload activityComment
Individual problem solvingHver kursdag stilles det en ny oppgave som bearbeides individuelt og gjennomgåes samme dag i plenum. Materialet som leveres er en kort video samt en konsis tekst.
LecturesHver kursdag åpner med en times lang forelesning om dagens emne (pensum).
Individual supervisionPå slutten av hver kursdag diskuteres de individuelt produserte videoskissene i plenum.
Avsluttende fordypningskursuke organiseres i form av en workshop fra mandag til fredag. Hver student lager sin egen film / installasjon og ytrer en skriftlig kritisk refleksjon på grunnlag av eget produsert visuelt material.
Ekstern sensor vurderer de individuelle ti kursdagene samt gjennomgår materialet fra avsluttende workshop.
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Individual problem solving
Comment:Hver kursdag stilles det en ny oppgave som bearbeides individuelt og gjennomgåes samme dag i plenum. Materialet som leveres er en kort video samt en konsis tekst.
Workload activity:Lectures
Comment:Hver kursdag åpner med en times lang forelesning om dagens emne (pensum).
Workload activity:Individual supervision
Comment:På slutten av hver kursdag diskuteres de individuelt produserte videoskissene i plenum.
Workload activity:
Comment:Avsluttende fordypningskursuke organiseres i form av en workshop fra mandag til fredag. Hver student lager sin egen film / installasjon og ytrer en skriftlig kritisk refleksjon på grunnlag av eget produsert visuelt material.
Workload activity:
Comment:Ekstern sensor vurderer de individuelle ti kursdagene samt gjennomgår materialet fra avsluttende workshop.