fbpx Computational Design og Fabrikasjon | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Start semester

Computational Design og Fabrikasjon

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Computational Design og Fabrikasjon
Credits: 
6
Course code: 
40 304
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2015 Spring
Language of instruction: 
Norwegian / English
Required prerequisite knowledge

Grunnleggende kunskaper i Rhino.
NB : Kurset er kun åpent for studenter av ACDL og SCL studiokurs.

Course content

Fordypningskurset er knyttet til og vil støtte 'Advanced Computational Design Studio' og 'Scarcity and Creativity Studio'. Organisert som to parallelle løp hvor studentene kan velge enten assosiative modellering eller digital fabrikasjon. Hvert løp består av tre konsentrerte ukesøkter med fokus på læring og eksperimentering.

Komponenten 'assosiative modellering' vil introdusere nybegynnere i assosiativ design, og de som allerede kjenner Grasshopper til en serie av programvarens generative verktøy. Nybegynnere vil bli gitt et valgt arkitektonisk objekt å modellere, mens mer avanserte Grasshopper-brukere vil undersøke muligheten for utvikling forskjellige typer kontinuerlige strukturer.

Komponenten 'digital fabrikasjon' vil introdusere ulike digitalt drevne fabrikasjonsmetoder . Studentene skal individuelt utforske en av disse metodene, og enten produsere et paper eller utforske relaterte metoder og verktøy .

Learning outcome

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten; ha kunnskap innen assosiativ modellering / digital fabrikasjon

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten; ha ferdigheter innen assosiativ modellering / digital fabrikasjon

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten; ha kunnskap og ferdigheter som benyttes i studiokurset

Working and learning activities

1. Forelesninger og seminarer om utvalgte emner om 'computational design' og / eller fabrikasjon
2. Tutorials på individuell og gruppebasis for utvikling av ferdigheter.
3. Instruksjoner mot masternivå selvstendig forskning og prosjektutvikling.
4. Workshops som introduserer spesifikke temaer og ferdigheter

Merk: Alle instruksjoner er basert på aktiv deltakelse fra studentene og 90% frammøte

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Workload activityComment
Group workdeltagelse
Written assignmentsdeltagelse. levert arbeide.
Individual problem solvingrelevans, kvalitet og omfang
kvalitet og omfang
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Group work
Comment:deltagelse
Workload activity:Written assignments
Comment:deltagelse. levert arbeide.
Workload activity:Individual problem solving
Comment:relevans, kvalitet og omfang
Workload activity:
Comment:kvalitet og omfang