fbpx Representasjoner av byen | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Start semester

Representing the City

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Representasjoner av byen
Course code: 
60 301
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2015 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian / English
Person in charge
Jonny Aspen
Required prerequisite knowledge

Passed foundation level courses or equivalent.

Course content

This course has urban representations as its thematic focus. We will look into various forms and ways of representing the city within architecture, planning and politics. We will especially explore street-level representations through various modes of urban walking. Furthermore we will explore a selection of theoretical frameworks for understanding urban representations. The course will explore questions such as: How is the contemporary city represented towards the outside world? What kind of urban features are highlighted? What kind of voices and perspectives on the city are represented?

Learning outcome

Knowledge: The students shakll know about urban representations and what their main characteristics are in terms of visual, verbal and rhetorical contents.

Skills: The students should be able to read, discuss and present theoretical texts. The students will also explore various ways of representing the city through walking the streets.

Competence: The students will acquire competence that prepares them, based on their own material, for writing a final discursive paper about urban representations.

Working and learning activities

Kurset består av følgende tre deler: 1) et utvalg forelesninger over temaet urbane representasjoner, 2) lesning av et utvalg tekster (studentene vil få i oppgave å forberede presentasjoner til seminardiskusjoner), 3) gjennomføre research knyttet til utarbeidelse av et avsluttende paper.

Mandatory courseworkPresence requiredComment
Annet - spesifiser i kommentarfeltetNot requiredStudentene forventes å lese pensumlitteraturen til hver time. Studentene vil også få i oppgave å forberede seminarinnlegg med utgangspunkt i pensumlitteraturen og egne ekspedisjoner til fots.
Studentene skal skrive et avsluttende paper (6-8 sider) over et valgfritt emne knyttet til kursets hovedtema
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Presence required:Not required
Comment:Studentene forventes å lese pensumlitteraturen til hver time. Studentene vil også få i oppgave å forberede seminarinnlegg med utgangspunkt i pensumlitteraturen og egne ekspedisjoner til fots.
Studentene skal skrive et avsluttende paper (6-8 sider) over et valgfritt emne knyttet til kursets hovedtema
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Other assessment method, define in comment field-Pass / failStudentene skal skrive et avsluttende paper som leveres inn mot slutten av fordypningskursuka. Studentene skal videre forberede en kort presentasjon av sitt paper for gjennomgang i plenum.
Deltakelse og skriftlig oppgave
Vurderinger:
Form of assessment:Other assessment method, define in comment field
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment:Studentene skal skrive et avsluttende paper som leveres inn mot slutten av fordypningskursuka. Studentene skal videre forberede en kort presentasjon av sitt paper for gjennomgang i plenum.
Deltakelse og skriftlig oppgave