fbpx 61 121 Landskapsarkitekturens historie | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

61 121 The history of landscape architecture

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Landskapsarkitekturens historie
Credits: 
6
Course code: 
61 121
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2024 Spring
Assessment semester: 
2024 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2024
Person in charge
Eirik Stokke
Required prerequisite knowledge

Gjennomført alle emner fra første semester, dvs. fått godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering.

Course content

Emnet gir en introduksjon til landskapsarkitekturens historie.

Studentene gis en innføring i prosjekter av historisk betydning for landskapsarkitekturens utvikling i Vesten, fra de første kjente hage- og landskapsanlegg, til samtidens toneangivende landskapsarkitekturprosjekter.

Learning outcome

Kunnskap

  • Kunnskap om og oversikt over landskapsarkitekturhistorien frem til vår tid, gjennom sentrale verk, tendenser og landskapsarkitekter
  • Kunnskap om viktige tankemessige og samfunnsideologiske strømninger med betydning for landskapsarkitekturens historiske utvikling og nåtidige virke
  • I tillegg forventes det at studentene kan innta en konstruktiv, kritisk holdning til faget, og gjøre selvstendige analyser og sammenligninger
Working and learning activities

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, tekstgjennomganger og plenumsdiskusjoner.

Studentene forventes å delta aktivt i forelesninger, diskusjoner og gjennomganger og på ekskursjonen som finner sted rundt midten av semesteret. 

Fysisk oppmøte.

 

Curriculum

Emneansvarlig utarbeider pensumliste

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Exercise Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Exercise
Courseworks required:
Presence required:Not required
Comment:
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Home ExaminationIndividualA-F
Vurderinger:
Form of assessment:Home Examination
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment:
Workload activityComment
LecturesOppmøte til forelesninger er forventet
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Lectures
Comment:Oppmøte til forelesninger er forventet