fbpx 61 121 Landskapsarkitekturens historie | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

61 121 The history of landscape architecture

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Landskapsarkitekturens historie
Credits: 
6
Course code: 
61 121
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2023 Spring
Assessment semester: 
2023 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2023
Person in charge
Eirik Stokke
Required prerequisite knowledge

Gjennomført alle emner fra første semester, dvs. fått godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering.

Course content

Emnet gir en introduksjon til landkapsarkitekturens historie.

Studentene presenteres for prosjekter av historisk betydning for landskapsarkitekturens utvikling fra de første kjente hage- og parkanlegg, til samtidens toneangivende landskapsarkitekturprosjekter.

Learning outcome

Kunnskap

  • Kunnskap om og oversikt over landskapsarkitekturhistorien frem til vår tid
  • Kunnskap om viktige tankemessige og samfunnsideologiske strømninger med betydning for landskapsarkitekturens historiske utvikling og nåtidige virke
Working and learning activities

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, tekstgjennomganger og plenumsdiskusjoner.

Fysisk oppmøte.

Eksamen

Curriculum

Emneansvarlig utarbeider pensumliste

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Exercise Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Exercise
Courseworks required:
Presence required:Not required
Comment:
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Home ExaminationIndividualA-F
Vurderinger:
Form of assessment:Home Examination
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment:
Workload activityComment
LecturesOppmøte til forelesninger er forventet
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Lectures
Comment:Oppmøte til forelesninger er forventet