fbpx 70 142 GK4 Designteori 1 | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

70 142 GK4 Design Theory 1

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK4 Designteori 1
Course code: 
70 142
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2018 Spring
Assessment semester: 
2018 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Person in charge
Lise Amy Hansen
Required prerequisite knowledge

Kurset bygger videre på Ex.phil og kursene Arkitektur- og designhistorie 1 og 2

Course content

Kurset bygger videre på studentens erfaring med praktisk design prosjekter samt de historiske perspektivene. Kurset skal gi innsikt i de teoretisk og metodisk tilnærminger utviklet spesifikt for designfaget. Design settes inn i en større kontekst hvor design etiske så vel som operasjonelle problemstillinger blir diskutert. Kurset inneholder også en rekke studiebesøk for å kartlegge ulike design- og produksjonsbedrifter i Norge.

Learning outcome

Etter endt kurs skal studenten forstå det teoretiske underlaget for grunnleggende designprosesser og metoder. Studenten skal få en forståelse og innsikt i ulik kompleksitet og oppbygging av Designkontorer og en oversikt og kunnskap om utvalgte produksjonsbedrifter.

Working and learning activities

I kurset velger studenten ut tekster og diskusjonstemaer i valgt tilrettelagt litteratur. Studentenes evalueringer presenteres og diskuteres i studentgruppen. Kurset avsluttes med et refleksjonsnotat og en visualisering av besøkte design og produksjonsbedrifter design prosesser og metoder. Studentene anbefales å bli med på studiereise med bedriftbesøk.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Project assignmentIndividualA-F
Vurderinger:
Form of assessment:Project assignment
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment:
Workload activityComment
Attendance
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment: