fbpx GK4 Designteori 1 | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

GK4 Designteori 1

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK4 Designteori 1
Course code: 
70 142
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2016 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Required prerequisite knowledge

Kurset bygger videre på Ex.phil og kursene Arkitektur- og designhistorie 1 og 2

Course content

Kurset bygger videre på studentens erfaring med praktisk design prosjekter samt de historiske perspektivene. Kurset skal gi innsikt i de teoretisk og metodisk tilnærminger utviklet spesifikt for designfaget. Design settes inn i en større kontekst hvor design etiske så vel som operasjonelle problemstillinger blir diskutert.

Kurset inneholder også en rekke studiebesøk for å kartlegge ulike design- og produksjonsbedrifter i Norge.

Learning outcome

Etter endt kurs skal studenten forstå det teoretiske underlaget for grunnleggende designprosesser og metoder. Studenten skal få en forståelse og innsikt i ulik kompleksitet og oppbygging av Designkontorer og en oversikt og kunnskap om utvalgte produksjonsbedrifter.

Working and learning activities

I kurset velger studenten ut tekster og diskusjonstemaer i valgt tilrettelagt litteratur. Studentenes evalueringer presenteres og diskuteres i studentgruppen. Kurset avsluttes med et refleksjonsnotat og en visualisering av besøkte design og produksjonsbedrifter design prosesser og metoder. Studentene anbefales å bli med på studiereise med bedriftbesøk.

Mandatory courseworkPresence requiredComment
Presence requiredNot required80% deltagelse, innleveringer ved hver gjennomgang. Evaluering av innlevert refleksjonsnotat og visualisering.
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Presence required
Presence required:Not required
Comment:80% deltagelse, innleveringer ved hver gjennomgang. Evaluering av innlevert refleksjonsnotat og visualisering.
Form of assessmentGroupingGrading scale
Project assignment-A-F
Vurderinger:
Form of assessment:Project assignment
Grouping:-
Grading scale:A-F